FaTiH Pekdemir
FaTiH Pekdemir
beun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A conformationally stressed novel ball-type perylenediimide appended zinc (II) phthalocyanine hybrid: spectroelectrochemical, electrocolorimetric and photovoltaic properties
F Pekdemir, S Kurnalı, A Şengül, A Altındal, AR Özkaya, B Salih, ...
Dalton Transactions 44 (1), 158-166, 2015
142015
Spectroscopic, electrochemical and electrocolorimetric properties of novel 2-(2′-pyridyl)-1H-benzimidazole appended bay-substituted perylene diimide triads
F Pekdemir, EB Orman, NA Selcuki, AR Özkaya, B Salih, A Şengül
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 379, 54-62, 2019
42019
Pınarbaşı Granitoidi (Gediz-Kütahya) Mo-Cu, Pb-Zn ve Sb±Ag Cevherleşmeleri: Polimetalik Cevherleşmelere Orta-Batı Anadolu'dan Bir Örnek
O DELİBAŞ, O PARLAK, F PEKDEMİR, C BARAN
Yerbilimleri Dergisi 33 (2), 141-168, 2012
12012
Spectroscopic, electrochemical and electrocolorimetric properties of novel 2-(2′-pyridyl)-1H-benzimidazole appended bay-substituted perylene diimide triads
A Şengül, B Salih, AR Özkaya, NA Selçuki, EB Orman, F Pekdemir
2019
A conformationally stressed novel ball-type perylenediimide appended zinc (ii) phthalocyanine hybrid: Spectroelectrochemical, electrocolorimetric and photovoltaic properties
O Bekaroʇlu, B Salih, A Riza Özkaya, A Altindal, A Şengül, S Kurnali, ...
2015
Spectroscopic, structural and DFT studies of luminescent Pt (II) and Ag (I) complexes with an asymmetric 2, 2′-bipyridine chelating ligand
İ Yılmaz, N Acar-Selçuki, SJ Coles, F Pekdemir, A Şengül
Journal of Molecular Structure 1223, 129271, 0
O-Vanilin Esasli Schiff Bazi ze Zn (II) Kompleksinin Elektrokimyasal Özelliklerinin øncelenmesi
S Purtaú, G Ceyhan, FT YÕlmaz, F Pekdemir
Pirazin Halkası İçeren Bazı Azollerin Sentezi ve Karşılık Gelen Mannich Bazlarına Dönüştürülmesi
F Pekdemir, N Demirbaş, A Demirbaş, M Özyanık, S Demirci, M Yolal, ...
Kinolin Halkası İçeren Bazı Azollerin Sentezi ve Karşılık Gelen Mannich Bazlarına Dönüştürülmesi
M Özyanık, N Demirbaş, A Demirbaş, H Bektaş, F Pekdemir, S Demirci, ...
SigaranÕn ve Maraú Otu ùeklinde DumansÕz Tütün KullanÕmÕnÕn Eritrosit Arginaz ve Ornitin Düzeylerine Etkisi
N Kurtul, S Böyükkara, M Çelik, F Pekdemir
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10