Follow
Abdülkadir ÖZTÜRK
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma
A Öztürk, S Nart, R Altunışık
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2), 2015
57*2015
The Effect of Halal Product Knowledge, Halal Awareness, Perceived Psychological Risk and Halal Product Attitude on Purchasing Intention
A Öztürk
Business and Economics Research Journal 13 (1), 127-141, 2022
412022
Materyalizm-moda giyim ilgilenimi-plansız satına alma ilişkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
A Öztürk, S Nart
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2 (3), 45-55, 2016
262016
Tüketicilerin Anneler Gününde Hediye Satın Alma Davranışlarının Sebepli Davranış Teorisi Bağlamında İncelenmesi
A Öztürk, V Temizkan
Sosyal Bilimler Ekev Akademi Dergisi, 37-56, 2018
18*2018
COVID-19 Sürecinde Online Yemek Siparişlerinde Teknolojinin Kabulü
Ö Dilek, A Öztürk
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 56 (3), 1313-1332, 2021
122021
Mağaza Kişiliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenirliği
KI Çakıroğlu, A Öztürk
Business & Management Studies: An International Journal 8 (5), 4273-4299, 2020
72020
Tüketici Boykot Davranışının Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rolü
A Öztürk, S Nart
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (78), 660-687, 2021
6*2021
Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Politik Tüketime Katılım
A Öztürk, S Nart
Global Journal of Economics and Business Studies 5 (9), 62-73, 2016
42016
The Effect of Emotional Benefit of Cute Products on Impulsive Buying Behavior
A Öztürk, A Kırmızıkaya, MS Akın
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 10 (3), 2975-2991, 2021
32021
The Effect of COVID-19 Pandemic on the Buying Behavior in Complementary and Alternative Medicine Products: A Study in the Framework of the Theory of Planned Behavior
A Öztürk, Ö Dilek
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (3), 58-76, 2021
32021
COVID-19 Sürecinin Tüketici Dijital Hizmet Kullanımlarına Etkileri
A Öztürk, Ö Dilek
ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 8. 11- 13 June 2021 Ankara …, 2021
32021
Reklam Müziğinin Marka Bilinirliği ve Satın Alma Niyetine Etkisi
A Öztürk, B Balyaş
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi 5 (1), 136-155, 2021
32021
The Effect of Privacy Perception on Social Media on Attitude Towards Social Media Usage
A Öztürk, C Erkan, U Erkuş
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (65), 79, 2022
22022
Tüketici Sosyal İhtiyaçlarının Marka Sadakati Oluşturma Üzerine Etkisi
U Erkuş, A Öztürk
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 12 (2 …, 2021
22021
Changes in Consumer Behavior After the Covid-19 Pandemic
A Öztürk
Inferences from The Covid- 19 Pandemic A Multidisciplinary Research, 137-151, 2020
22020
The Politics of Purchasing: Ethical Consumerism in Turkey
A Öztürk, S Nart, R Altunışık
Ethics, Social Responsibility and Sustainability in Marketing. Accounting …, 2019
22019
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E-wom) Katılımının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Sosyal Ticaret Örneği
MS Akın, A Öztürk
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 9 (2), 231-249, 2023
12023
İç Mekân Estetiğinin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
E Şahin, A Öztürk
Manas Journal of Social Studies 11 (1), 374-388, 2022
12022
Çevrimiçi Kuponların ve Tek Tuşla Ödeme İşlem Kolaylığının Çevrimiçi Plansız Satın Alma Üzerine Etkisi
A Öztürk, A Kırmızıkaya, MS Akın
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 33, 19-36, 2021
12021
The effect of consumers' sustainability and halal-focused value orientations on sustainable consumption
S Nart, A Öztürk, R Altunışık
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 5 (2), 57-63, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20