Funda Özdin
Funda Özdin
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Şirketler Topluluğu Hukukunda Bilgilendirme Amacına Yönelik Özel Düzenlemelerin Menfaatler Dengesinin Sağlanması Açısından Değerlendirilmesi
F ÖZDİN
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, 319-364, 2021
2021
TTK m. 360 Uyarınca Seçilen Temsilci Yönetim Kurulu Üyesinin Temsil Ettiği Pay Sahiplerine Bilgi Aktarma Yetkisi (Var mıdır ?)
F ÖZDİN
Ticaret Hukuku Kongresi, Maltepe Üniversitesi, Tüketici Hukuku Enstitüsü …, 2021
2021
“Sermayenin İadesi Yasağı”nın (TTK m. 480/3) Örtülü Malvarlığı Aktarımının Önlenmesi Açısından Geniş Yorumlanması Zorunluluğu -Alman ve İsviçre Hukukları ile Karşılaştırmalı …
F ÖZDİN
Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, Onikilevha, 2021, 85-122, 2021
2021
Alacaklı Pay Sahibinin Sermaye Artırımı Kapsamında Şirkete Yaptığı Nakdi Ödeme Sonrası Pay Sahibinin Alacağının Ödenmesi Üzerine Düşünceler
F ÖZDİN
Legal Hukuk Dergisi 214, 4573-4614, 2020
2020
Sermaye Artırımında Sermayenin “Takas” Suretiyle Sağlanması İşleminin Hukuki Niteliği ve Takas Konusu Alacağın “Değerlendirilmesi” Meselesi
F ÖZDİN
Legal Hukuk Dergisi 208, 1573-1638, 2020
2020
Die begrenzte Offenlegung des Abhängigkeitsberichts (§ 312 AktG) im deutschen Recht
F ÖZDİN
Annales de la Faculte de Droit dIstanbul 69, 2020
2020
Cash Pooling (Nakit Havuzu) Uygulamasında Bağlı Şirket Yönetim Kurulunun Sermayenin Korunması İlkesi Bağlamındaki Yükümlülükleri ve Sorumluluğu
F ÖZDİN
Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Tebliğler …, 2020
2020
Cash Pooling im deutschen und türkischen Konzernrecht unter den Aspekten von Kapitalerhaltung und-aufbringung
F Özdin
Duncker & Humblot, 2018
2018
Cash Pooling (Nakit Havuzu) ve Alman Hukukunda Sermayenin Korunmasına İlişkin Maddelerde Cash Pooling Lehine Yapılan Değişiklik (§ 57/I/c. 3 AktG, § 307I/c. 2 GmbHG)
F ÖZDİN
Arslanlı Bilim Arşivi, www. arslanlibilimarsivi. com, 1-36, 2012
2012
Muhatabın keşideciye karşı sahte veya tahrif edilmiş çekten doğan sorumluluğu (Yüksek Lisans Tezi)
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10