Follow
FETULLAH BATTAL
Title
Cited by
Cited by
Year
Psikolojik sermaye, dönüştürücü liderlik ve çalışanların yaratıcılığı arasındaki ilişki
F Battal
Unpublished Master Dissertation), Gümüşhane University, Social Sciences …, 2013
272013
Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar, profesyonel etik standartlar ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiler
C Karabey, F Battal
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (2), 603-629, 2020
232020
How Cynicism Mediates Spiritual Leadership and Organizational Commitment?(The case of Turkish and Indonesian Universities)
F Battal, A Ibrahım
Ege Academic Review 23 (2), 315-330, 2023
162023
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS AND DECISION-MAKING STYLES ON TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIOR
F BATTAL, İ DURMUŞ, E ÇINAR
TUKISH STUDIES 12 (29), --, 2017
162017
Profesyonel Etik Standartlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
CN KARABEY, F BATTAL
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (4), 2265-2286, 2018
152018
İş yerindeki narsisizm ve iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin rolü
F Battal
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 565-592, 2020
132020
MODERN AHİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
F BATTAL, İ DURMUŞ
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 71-84, 2017
102017
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Örnek
F Battal
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 16 (24), 1-1, 2020
92020
Üniversite Öğrencilerinin Hazır Giyim Satınalma Kararlarında Reklamlara Yönelik Tutumları Ve Marka Tercihleri
İ DURMUŞ, F BATTAL
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 9 (24 …, 2018
92018
TÜKETİCİLERİN HAZIR GİYİM TERCİHLERİNDEMARKA, REKLAM ARACI, TUTUM VESATINALMA KARAR VERME TARZLARI
İ DURMUŞ, F BATTAL
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 1 (42), 2018
92018
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü
F BATTAL, M SOYALIN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 161-173, 2020
72020
Profesyonel Etik Standartları İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Ortaokul Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma
F BATTAL
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 11 (4.SAYI …, 2019
62019
Solomon Ash Uyumluluk Deneyi Ve Bireylerin Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)
F Battal, Ş Yıldız, Ş Kılıçaslan, E Çınar
42018
The Relationship Between Perceived Organizational Support and Organizational Commitment in the Context of Organizational Justice (Example of Bank Employees)
M SOYALIN, F BATTAL
Business & Management Studies: An International Journal 8 (2), 1721-1752, 2020
32020
BAYBURT LOGISTIC VILLAGE, A STUDY ON THE LOGISTIC VILLAGE PERCEPTION OF BAYBURT UNIVERSITY STUDENTS
Ş YILDIZ, EA ÖZDEN, B Fetullah, Ş KILIÇASLAN, E ÇINAR
TURKISH STUDIES 12 (29), --, 2017
32017
Türkiye’de etik liderlik ve etik kodlar üzerine yapılan lisansüstü tezlerin analizi: Sistematik incelemeye yönelik nitel çalışma
F Battal, E Seyrek
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 13 (36), 1170-1185, 2022
22022
ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK VE CAM TAVAN SENDROMU İLİŞKİSİ
AGF BATTAL, YDD AKGÜL, Sevim, YDDH ŞENGÜN, ÖGŞ KILIÇASLAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (34), 221-250, 2017
22017
AKADEMİK İYİMSERLİK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİNDE SOSYAL AYLAKLIĞIN ROLÜ
F Battal, E Seyrek
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (3), 1407-1426, 2022
12022
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI ÜZERİNE BİRÇALIŞMA: TÜRKİYE VE VİETNAM ÖRNEĞİ
F Battal, CTL Duyên
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 1 (42), 2018
12018
Psikolojik sermaye çalışanların yaratıcılığı ve dönüşümcü liderlik arasındaki ilişki
F Battal
Gümüşhane Üniversitesi, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20