Veli Duyan
Veli Duyan
health.ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal hizmet: Temelleri, yaklaşımları, müdahale yöntemleri
V Duyan
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2010
2082010
Attitudes of university students toward lesbians and gay men in Turkey
S Gelbal, V Duyan
Sex roles 55 (7-8), 573-579, 2006
1432006
Barnett çocuk sevme ölçeği’ni türkçeye uyarlama çalışması
V Duyan, S Gelbal
Eğitim ve Bilim 33 (148), 40-48, 2008
116*2008
Lisede okuyan öğrencilerin yalnızlık durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi
V Duyan, GÇ Duyan, EG Çifti, Ç Sevin, E Erbay, M İkizoğlu
Eğitim ve Bilim 33 (150), 2010
83*2010
Sosyal hizmeti tanımak ve anlamak
V Duyan, ÖÖ Sayar, M Özbulut
Ankara: Öncü Basımevi, 2008
802008
Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması
HH Altınova, V Duyan
Toplum ve Sosyal Hizmet 24 (2), 9-22, 2013
792013
Sosyal psikolojik açıdan kamuoyu ve siyaset
MA Milburn, A Dönmez, V Duyan
İmge Kitabevi, 1998
781998
Turkish social work students’ attitudes toward sexuality
V Duyan, G Duyan
Sex Roles 52 (9-10), 697-706, 2005
712005
İlköğretim öğretmenlerinin çocuk sevme durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi
S GELBAL, V DUYAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 127-137, 2010
68*2010
Relationship between quality of life and characteristics of patients hospitalised with tuberculosis
V Duyan, B Kurt, Z Aktas, GC Duyan, DO Kulkul
The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 9 (12), 1361-1366, 2005
672005
Okul ortamlarında sosyal hizmet
C Özbesler, V Duyan
Eğitim ve Bilim 34 (154), 2010
632010
Adiyaman'da intihar girisimleri/Suicide attempts in Adiyaman
K Alptekin, V Duyan, S Demirel
Anadolu Psikiyatri Dergisi 7 (3), 150, 2006
49*2006
Surgeons' attitudes toward HIV/AIDS in Turkey
V Duyan, F Agalar, I Sayek
AIDS care 13 (2), 243-250, 2001
472001
Sosyal hizmetin işlev ve rolleri
V Duyan
Toplum ve Sosyal Hizmet 14 (2), 1-22, 2003
442003
Tıbbi sosyal hizmet (sağlıkta psikososyal boyut)
V Duyan
Ankara: 72TDFO Bilgisayar Yayıncılık Ltd. Şti, 1996
42*1996
A determination of the factors that affect the level of pediatric nurses' liking of children
Y ERDEM, V Duyan
Turkish Journal of Medical Sciences 41 (2), 295-305, 2011
382011
Difficulties that elderly people encounter and their life satisfaction
K Karataş, V Duyan
Social Behavior and Personality: an international journal 36 (8), 1073-1084, 2008
352008
Relationships between the sociodemographic and family characteristics, street life experiences and the hopelessness of street children
V Duyan
Childhood 12 (4), 445-459, 2005
352005
Lezbiyen ve geylere yönelik tutum (LGYT) ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması
V DUYAN, S Gelbal
30*2013
Sosyal grup çalışması uygulamasının ortopedi hastalarının kişisel ve sosyal uyum düzeylerine etkisi
V Duyan
Aydınlar Matbaacılık, 1997
301997
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20