Follow
Ali umut Türkcan
Title
Cited by
Cited by
Year
Excavating Çatalhöyük: South, North and KOPAL Area reports from the 1995–99 seasons
I Hodder
British Institute at Ankara, 2017
1222017
Changing materialities at Çatalhöyük: reports from the 1995-99 seasons
I Hodder
Monograph/British Institute of Archaeology at Ankara 5, 2005
602005
Early Specialized Production? A Chalcolithic Stone Bracelet Workshop at K anlitaş, T urkey
E Baysal, A Baysal, AU Türkcan, A Nazaroff
Oxford Journal of Archaeology 34 (3), 235-257, 2015
352015
Is it goddess or bear? The role of Çatalhöyük animal seals in Neolithic symbolism
AU Türkcan
Documenta Praehistorica 34, 257-266, 2007
292007
Some remarks on Çatalhöyük stamp seals
AU Türkcan
Changing materialities at Çatalhöyük: Reports from the 99, 175-85, 1995
251995
Figurines and miniature clay objects
C Nakamura, LM Meskell
Archive Report on the Catalhöyük Season 2004, 2004
242004
Çatalhöyük stamp seals from 2000-2008
AU Türkcan
Substantive technologies at Çatalhöyük: reports from the 2008, 235-246, 2000
202000
Aizanoi 2012 yılı Paleolitik buluntuları
B Dinçer, AU Türkcan, F Erikan
Aizanoi-I. Ed. Elif Özer. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2-18, 2014
142014
Communities in Transition: The Circum-Aegean Area During the 5th and 4th Millennia BC
S Dietz, T Takaoglu, Ž Tankosić, F Mavridis
Communities in Transition, 1-616, 2017
132017
Kanlıtaş Höyük ve Civarı (İnönü, Eskişehir), Yüzey Araştırması
AU Türkcan
Araştırma Sonuçları Toplantısı 28, 303-328, 2011
122011
Frigya'da ilk insanın izleri: Kuzfındık vadisi Paleolitik dönem bulguları (Eskişehir)
B Dinçer, UA Türkcan
102011
Çatalhöyük damga mühürleri
AU Türkcan
Topraktan Sonsuzluğa Çatalhöyük, 45-49, 2006
82006
Stamp seals
AU Türkcan
Catalhöyük 1997 archive report, 1997
71997
Çatalhöyük stamp seals
AU Türkcan
From Earth to Eternity, Çatalhöyük, 45-49, 2006
62006
Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/İnönü) Kazı Çalışmaları Genel Değerlendirme
AU Türkcan
Kütahya Müzesi 2014 Yıllığı, 197-226, 2015
52015
ANADOLU ARKEOLOJ‹ S‹
AU TÜRKCAN, BSA ORANSAY, AT TEK, HS ALANYALI
32012
Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yukarı Mezopotamya Anıtsal Kült Binaları ve Gelişimi
AU Türkcan
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı …, 2006
32006
Porsuk vadisi ve çevresi kalkolitik dönem yerleşimleri yontmataş endüstrisi ve hammadde kaynakları
F Erikan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
22016
Preliminary remarks on Kanlıtas (Eskisehir) Chalcolithic pottery
A TÜRKCAN
Seres 09, I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel Glaze and …, 2009
22009
Changing materialities at Catalh öy ük
I Hodder
Reports from the 1995–99 seasons, 2005
22005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20