SELİM ZIRH
SELİM ZIRH
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Doxycycline alleviates acute traumatic brain injury by suppressing neuroinflammation and apoptosis in a mouse model
S Marjani, S Zirh, M Sever-Bahcekapili, C Cakir-Aktas, SF Muftuoglu, ...
Journal of Neuroimmunology 359, 577672, 2021
2021
FF-MAS Oksisterolünün Folikülogenezdeki Rolünün ve Hedgehog Sinyal Yolağıyla İlişkisinin İncelenmesi
S ZIRH
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021
2021
In-vitro Evaluation of SCF and StxBP1 in Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)
S Erol, S Zirh, L Sokmensuer, G Bozdag, S Muftuoglu
2021
FF-MAS oxysterol related with hedgehog signaling pathway on folliculogenesis
S ZIRH, E BAHADOR ZIRH, L KARAKOÇ SÖKMENSÜER, G BOZDAĞ, ...
2020
Histoloji Laboratuvar Yardımcı Kitabı
E BİLGİÇ, S MÜFTÜOĞLU, P ATİLLA, L KARAKOÇ SÖKMENSÜER, ...
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2020
2020
Histology Laboratory Guide Book
P KORKUSUZ, S MÜFTÜOĞLU, F KAYMAZ, P ATİLLA, ...
Hacettepe Üniversitesi Yayın Evi, 2020
2020
Alterations of Tear Film and Ocular Surface in Children with Type 1 Diabetes Mellitus
M Inanc, H Kiziltoprak, R Hekimoglu, K Tekin, S Ozalkak, M Koc, ...
Ocular immunology and inflammation, 2019
2019
Alterations of Basal Membrane Of Granulosa Cells in PCOS
S EROL, S ZIRH, G ARIK, C SEYMEN, G TAKE KAPLANOĞLU, ...
The Role of Teleocytyes In The Pathogenesis of Tubal Ectopic Pregnancies
Y Karasu, D ÖNAL, S ZIRH, N YERSAL, H KORKMAZ, S MÜFTÜOĞLU, ...
PB-02 Parafindeki beyin korteksinde otofloresanın soldurulması
S EROL, S ZIRH, S MÜFTÜOĞLU
PB-16 Geçici Serebral İskemi Modelinde İntrakarotid Sodyum Tiyopentalin Etkilerinin Değerlendirilmesi
M GÖKTEN, S ZIRH, B BİLGİNER, A ARAT, F Firik, S MÜFTÜOĞLU
A New Isolation and Culture Method for Human Granulosa Cells
S ZIRH, E BAHADOR ZIRH, L KARAKOÇ SÖKMENSÜER, G BOZDAĞ, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12