mehmet diyaddin yaşar
mehmet diyaddin yaşar
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers
M Sozbilir, H Kutu, MD Yasar
Science Education Research and Practice in Europe, 341-374, 2012
1302012
Inquiry Based Teaching in Turkey: A Content Analysis of Research Reports.
A Kizilaslan, M Sozbilir, MD Yasar
International Journal of Environmental and Science Education 7 (4), 599-617, 2012
602012
9. sınıf kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulamasına yönelik bir inceleme: Erzurum örneği
MD Yaşar
Unpublished doctoral dissertation), University of Atatürk, Institute of …, 2012
202012
9. sınıf kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya yansıtılması
MD Yaşar, M Sözbilir
International Journal of Social Science 5 (7), 789-807, 2012
15*2012
Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler
M Sözbilir, H Kutu, MD Yaşar
Türkiye'de Kimya Eğitimi İçinde (ss. 175-204). İstanbul. Türkiye Kimya Derneği, 2013
142013
Performans ölçülmesi. S. Baştürk (Ed.). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.
MD YAŞAR
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 1, 155-174, 2014
13*2014
Brain Based Learning in science education in Turkey: Descriptive content and meta analysis of dissertations
MD YAŞAR
Journal of Education an Practice 8 (9), 161-168, 2017
122017
Öğretmenlerin 2007 kimya dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar: Erzurum örneği
MD YAŞAR, M SÖZBİLİR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 359-392, 2012
12*2012
Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions
MD Yaşar, M Sözbilir
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (1), 165-201, 2017
11*2017
Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: Bir içerik analizi çalışması
M Sözbilir, H Kutu, MD Yasar, Ö Arpacık
IX. National Science and Mathematics Education Congress Abstract Book 123, 2010
102010
Biyoçeşitlilik konusunda yapılan çalışmalar ve öğretim programlarında biyoçeşitliliğin değerlendirilmesi
H Derman, M., Çakmak, M., Yaşar, M.D., Kızılaslan, A. & Gürbüz
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (3), 57-66, 2013
92013
DESCRIPTIVE CONTENT ANALYSIS OF PROBLEM-BASED LEARNING RESEARCHES IN SCIENCE EDUCATION IN TURKEY
C TOSUN, MD YAŞAR
Kastamonu Eğitim Dergisi, 2015
8*2015
Prospective Science Teachers' Perception Related to Formative Assessment Approaches in Turkey.
MD Yasar
Journal of Education and Training Studies 5 (4), 29-43, 2017
72017
Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler
M Sözbilir, H Kutu, MD Yasar, Ö Arpacık
IX. National Science and Mathematics Education Congress Abstract Book 123, 2010
62010
2007 Türkiye ve 2008 Almanya Nordrhein Westfalen Eyaleti Gymnasium Kimya Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi/Comparative Study of 2007 Turkish and …
M Yaşar, M Diyaddin, Sözbilir
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (3), 2014
5*2014
Sera etkisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisi: Öğretmen adaylarının görüşlerine göre
H Derman, M., Çakmak, M., Yaşar, M.D. & Gürbüz
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi 2 (3), 12-25, 2013
52013
Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu.
M Sözbilir, H Kutu, MD Yaşar
II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum., 2011
52011
Development of chemistry education research (CER) in Turkey: A comparison of CER papers with international research
M Sozbilir, M Akilli, MD Yasar, H Dede
Science Education Research and Practice in Asia, 289-317, 2016
32016
Perception of 6th, 7th, and 8th Grade Students in Terms of Constructivist Learning Understanding of Science Courses.
ME Atila, MD Yaşar, M Yıldırım, M Sözbilir
National Education Journal 205 (112-124), 2015
32015
Comparision of Problem-Based Learning Studies in Science Education with the World: Content Analysis of Researh Papers
MD Tosun, C. & Yaşar
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 14 (2), 1-24, 2013
3*2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20