Follow
Emine Tanir Kayikci
Emine Tanir Kayikci
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The IVS data input to ITRF2014
A Nothnagel, W Alef, J Amagai, PH Andersen, T Andreeva, T Artz, ...
422015
Piecewise linear offsets for VLBI parameter estimation
K Teke, J Böhm, H Spicakova, A Pany, L Plank, H Schuh, E Tanir
na, 2009
132009
Piecewise linear offsets for VLBI parameter estimation
K Teke, J Böhm, H Spicakova, A Pany, L Plank, H Schuh, E Tanir
na, 2009
132009
Modelling very long baseline interferometry (VLBI) observations
K Teke, ET Kayıkçı, J Böhm, H Schuh
Journal of Geodesy and Geoinformation 1 (1), 17-26, 2012
122012
Analysis of ionospheric TEC anomalies for global earthquakes during 2000-2019 with respect to earthquake magnitude (Mw≥ 6.0)
M Ulukavak, M Yalçınkaya, ET Kayıkçı, S Öztürk, R Kandemir, H Karslı
Journal of Geodynamics 135, 101721, 2020
112020
Comparison of ITRF2014 station coordinate input time series of DORIS, VLBI and GNSS
V Tornatore, ET Kayıkçı, M Roggero
Advances in Space Research 58 (12), 2742-2757, 2016
92016
Comparison of regression-based and combined versions of Inverse Distance Weighted methods for spatial interpolation of daily mean temperature data
E Tanır Kayıkçı, S Zengin Kazancı
Arabian Journal of Geosciences 9 (17), 1-10, 2016
92016
Meteorolojik verilerin zaman serisi ve tanımlayıcı istatistikler ile yorumlanması; Karadeniz Bölgesi örneği
C Beşel, ET Kayıkçı
Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı’nın İçinde (Özçağlar A, 2016
82016
Comparison of local geoid height surfaces, in the province of Trabzon
Ö Karaaslan, E Tanır Kayıkçı, Y Aşık
Arabian Journal of Geosciences 9 (6), 1-12, 2016
72016
Determination of horizontal movements by static deformation models: a case study on the mining area
E Tanir Kayikci, M Yalcinkaya
Experimental Techniques 39 (6), 70-81, 2015
72015
A copula approach for sea level anomaly prediction: a case study for the Black Sea
A Yavuzdoğan, E Tanır Kayıkçı
Survey Review 53 (380), 436-446, 2021
52021
Türkiye denizlerinde GNSS reflektometre tekniği ile deniz seviyesi değişiminin araştırılması
C Beşel, ET KAYIKÇI
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 8 (1), 1-17, 2021
52021
Cholesky çarpanlarına ayırma ve bağıl güven elipsi yöntemleriyle yatay hareketlerin belirlenmesi
ÜM YALÇINKAYA, E TANIR KAYIKÇI
Harita Dergisi 68 (126), 17-34, 2001
52001
Investigation of Black Sea mean sea level variability by singular spectrum analysis
C Beşel, ET Kayikci
International Journal of Engineering and Geosciences 5 (1), 33-41, 2020
42020
Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği
SZ KAZANCI, ET KAYIKÇI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita …, 2012
42012
Using Bayesian methods for the parameter estimation of deformation monitoring networks
E Tanir, K Felsenstein, M Yalcinkaya
Natural Hazards and Earth System Sciences 8 (2), 335-347, 2008
42008
Assessment of the results of VLBI intra-technique combination using regularization methods
E Tanir, R Heinkelmann, H Schuh, J Kusche, JP van Loon
Geodetic Reference Frames, 45-51, 2009
32009
Çok Uzun Baz Enterferometrisi (VLBI) tekniğinde, saat hatası ve troposferik gecikme parametre kestirim modelleri
K Teke, J Boehm, E Tanır, H Schuh
Harita Dergisi 142, 1-16, 2009
32009
Jeoid Yüksekliklerini Belirlemek İçin Kullanılan Enterpolasyon Metotlarının Trabzon İli Verilerine Uygulanması
Ö Karaaslan, ET Kayıkçı, Y Aşık
Electronic Journal of Map Technologies 8 (2), 151-164, 2016
22016
Analyses on the Time Series of the Radio Telescope Coordinates of the IVS-R1 and-R4 Sessions
E Tanir, V Tornatore, K Teke
na, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20