Takip et
Doç. Dr. Nihal Yurtseven
Doç. Dr. Nihal Yurtseven
Bahcesehir University
es.bau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Understanding by Design (UbD) in EFL Teaching: Teachers’ Professional Development and Students’ Achievement
N Yurtseven, S Altun
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (2), 437-461, 2017
742017
Intercultural Sensitivity in Today s Global Classes Teacher Candidates Perceptions
N Yurtseven, S Altun
Journal of Ethnic and Cultural Studies 2 (1), 49-54, 2015
742015
Professional learning as a predictor for instructional quality: a secondary analysis of TALIS
S Doğan, N Yurtseven
School effectiveness and school improvement 29 (1), 64-90, 2018
672018
Professional learning communities assessment: Adaptation, internal validity, and multidimensional model testing in Turkish context.
S Dogan, RS Tatik, N Yurtseven
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (4), 1203-1229, 2017
442017
The Investigation of Teachers' Metaphoric Perceptions about Professional Development.
N Yurtseven
Journal of Education and Learning 6 (2), 120-131, 2017
392017
Prediction of ELT Students' Academic (Language) Achievement: Language Learning Orientation and Autonomous Learning.
H Karatas, B Alci, N Yurtseven, HG Yuksel
International Online Journal of Educational Sciences 7 (1), 2015
392015
Perfectionism, anxiety and procrastination as predictors of EFL academic achievement: a mixed methods study.
N Yurtseven, U Akpur
Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language) 12 (2), 96-115, 2018
352018
Structural Relationships among Academic Procrastination, Academic Motivation, and Problem Solving Skill in Prep Class College Students= Üniversite hazirlik ögrencilerinin …
N Yurtseven, S Dogan
Pegem Journal of Education and Instruction 9 (3), 849-876, 2019
332019
Understanding by Design (UbD) in EFL Teaching: The Investigation of Students' Foreign Language Learning Motivation and Views.
N Yurtseven, S Altun
Journal of Education and Training Studies 4 (3), 51-62, 2016
312016
Meeting agenda matters: Promoting reflective dialogue in teacher communities
S Doğan, N Yurtseven, RŞ Tatık
Professional Development in Education, 2018
282018
Structural relationships between academic motivation, procrastination and perfectionism: A modelling study
U Akpur, N Yurtseven
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (1), 95-112, 2019
192019
An analysis on motivational beliefs of preparatory class students about learning English
N Yurtseven, S Altun, H Aydın
International Journal of Educational Researchers 6 (1), 13-30, 2015
192015
The Role of Self-Reflection and Peer Review in Curriculum-focused Professional Development for Teachers
N Yurtseven, S Altun
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (1), 207-228, 2018
182018
Yabancı dil öğretiminde eylem araştırmasına dayalı UBD (anlamaya dayalı tasarım) uygulamalarının öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki yansımalarının incelenmesi
N Yurtseven
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016
182016
Teachers' Professional Development: A Content Analysis about the Tendencies in Studies.
N Yurtseven, M Bademcioglu
Journal of Education and Training Studies 4 (6), 214-233, 2016
172016
Mentorluk hizmetinin, yabancı diller yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerin akademik başarıları, öz yeterlik algıları ve kaynakları yönetme stratejileri üzerindeki etkisi
N Yurtseven
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
172010
Tasarımcı Öğretmen UbD El Kitabı
S Altun, N Yurtseven
122020
UbD (Understanding by Design) modeline göre hazırlanmış farklılaştırılmış fen ve teknoloji dersi öğretim planı: Türkiye örneği
N Yurtseven, S Doğan, S Altun
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, 1-20, 2013
112013
Digital Skills for Teaching and Learning in Distance Education: An Example of a University in the Pandemic
N Yurtseven, S Saraç, E Akgün
Eurasian Journal of Educational Research, 2021
102021
Teacher Emotion Questionnaire: A Turkish Adaptation, Validity, and Reliability Study= Ögretmen duygu anketi: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalismasi.
N Yurtseven
Pegem Journal of Education and Instruction 10 (1), 251-282, 2020
102020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20