Dr. Nihal Yurtseven
Dr. Nihal Yurtseven
Bahcesehir University
Verified email at es.bau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Intercultural Sensitivity in Today s Global Classes Teacher Candidates Perceptions
N Yurtseven, S Altun
4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTE), 2013
422013
Understanding by Design (UbD) in EFL Teaching: Teachers’ Professional Development and Students’ Achievement
N Yurtseven, S Altun
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (2), 437-461, 2017
242017
Prediction of ELT Students' Academic (Language) Achievement: Language Learning Orientation and Autonomous Learning.
H Karatas, B Alci, N Yurtseven, HG Yuksel
International Online Journal of Educational Sciences 7 (1), 2015
132015
Professional learning as a predictor for instructional quality: a secondary analysis of TALIS
S Doğan, N Yurtseven
School Effectiveness and School Improvement 29 (1), 64-90, 2018
122018
The Investigation of Teachers' Metaphoric Perceptions about Professional Development.
N Yurtseven
Journal of Education and Learning 6 (2), 120-131, 2017
112017
Professional Learning Communities Assessment: Adaptation, Internal Validity, and Multidimensional Model Testing in Turkish Context.
S Dogan, RS Tatik, N Yurtseven
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (4), 1203-1229, 2017
102017
An analysis on motivational beliefs of preparatory class students about learning English
N Yurtseven, S ALTUN, H AYDIN
International Journal of Educational Researchers 6 (1), 13-30, 2015
102015
Teachers' Professional Development: A Content Analysis about the Tendencies in Studies.
N Yurtseven, M Bademcioglu
Journal of Education and Training Studies 4 (6), 214-233, 2016
72016
Understanding by design (UbD) in EFL teaching: The investigation of students’ foreign language learning motivation and views
N Yurtseven, S Altun
Journal of Education and Training Studies 4 (3), 51-62, 2015
72015
Mentorluk hizmetinin, yabancı diller yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerin akademik başarıları, öz yeterlik algıları ve kaynakları yönetme stratejileri üzerindeki etkisi
N Yurtseven
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
72010
Ubd (Understanding By Design)” modeline göre hazırlanmiş farklılaştırılmış fen ve teknoloji dersi öğretim planı: Türkiye örneği
N Yurtseven, S Doğan, S Altun
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensfitüsü Dergisi 1 (1), 1-20, 2015
62015
Factors affecting academic performance in EFL context: A modeling study
N Yurtseven, B Alcı, H Karataş
The International Journal of Research in Teacher Education 5 (1), 13-23, 2014
52014
Perfectionism, Anxiety and Procrastination as Predictors of EFL Academic Achievement: A Mixed Methods Study.
N Yurtseven, U Akpur
Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language) 12 (2), 96-115, 2018
32018
The Role of Self-Reflection and Peer Review in Curriculum-focused Professional Development for Teachers
N Yurtseven, S Altun
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (1), 207-228, 2018
32018
The effect of the mentoring service on the academic achievements and self-efficacy perceptions of the students attending the school of foreign languages
N Yurtseven, S Altun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3193-3198, 2011
32011
Meeting agenda matters: Promoting reflective dialogue in teacher communities
S Doğan, N Yurtseven, RŞ Tatık
Professional Development in Education, 2018
22018
Yabancı dil öğretiminde eylem araştırmasına dayalı UBD (anlamaya dayalı tasarım) uygulamalarının öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki yansımalarının incelenmesi
N Yurtseven
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016
22016
The Teacher of Generation Alpha
N Yurtseven
2020
Tasarımcı Öğretmen UbD El Kitabı
S Altun, N Yurtseven
2020
Teacher Emotion Questionnaire: A Turkish Adaptation, Validity, and Reliability Study= Ögretmen duygu anketi: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalismasi.
N Yurtseven
Pegem Journal of Education and Instruction 10 (1), 251-282, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20