Follow
Meliha Uzun
Meliha Uzun
Şırnak Üniversitesinde Doçent
Verified email at sirnak.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sedanter kadınların rekreatif etkinliklere katılımlarının önündeki engellerin incelenmesi
F Yaşartürk, M Uzun, O İmamoğlu, F Yamaner
International Journal of Science Culture and Sport 4 (3), 789-803, 2016
212016
Anthropometric characteristics of sedentary women and comparison of their psychological states Sedanter kadınların antropometrik özellikleri ve psikolojik durumlarının …
G Deryahanoğlu, O İmamoğlu, F Yamaner, M Uzun
Journal of Human Sciences 13 (3), 5257-5268, 2016
182016
Dansçılarda egzersiz bağımlılığı semptomunun incelenmesi
Ö Bavlı, S Işık, O Canpolat, A Aksoy, BB Günar, K Gültekin, H Katra, ...
International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS 1 (2 …, 2015
182015
Sedanter kadınların antropometrik özellikleri ve psikolojik durumlarının karşılaştırılması
G Deryahanoğlu, O İmamoğlu, F Yamaner, M Uzun
Journal of Human Sciences 13 (3), 5257-5268, 2016
142016
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILMA VE FİZİKSEL AKTİVİTEDEN HOŞLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
M Uzun, Ü Yurdadön, O İmamoğlu, M Çon, G Çavuşoğlu, ...
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 38-52, 2017
112017
Comparison of Attention Levels in Primary School Students in Terms of Gender and Physical Activity.
MU Dönmez, O Imamoglu
Asian Journal of Education and Training 6 (2), 256-260, 2020
102020
Spor bilimlerinde okuyan öğrencilerin öznel mutluluk ve zindelik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Ankara Üniversitesi Örneği)
B Köse, M Uzun, K Özlü, NM Çelik, Ü Erbaş
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (2), 22-29, 2019
102019
Otizmli çocukların yaşam kalitesinde hippoterapinin etkisinin incelenmesi: Terapötik rekreasyon uygulaması
M Uzun Dönmez
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
92019
Examination of the factors which prevent to participate the recreative activities: Example of girls high school Rekreatif etkinliklere katılımı engelleyen faktörlerin …
M Uzun, O İmamoğlu, F Yamaner, G Deryahanoğlu, G Yamaner
Journal of Human Sciences 14 (1), 950-962, 2017
92017
Investigation the exercise dependence symptoms among dancers
Ö Bavlı, S Işık, O Canpolat, A Aksoy, B Günar, K Gültekin, H Katra, M Uzun, ...
Int. J. of Sport Exer. and Train. Sci 1 (2), 120-124, 2015
92015
Rekreatif etkinliklere katılımı engelleyen faktörlerin incelenmesi: Kız lisesi örneği
M Uzun, O İmamoğlu, F Yamaner, G Deryahanoğlu, G Yamaner
Journal of Human Sciences 14 (1), 950-962, 2017
82017
Examination of the Obstacles for the Participation of the Recreative Activities of Sedentary Women
F Yaşartürk, M Uzun, O İmamoğlu, F Yamaner
International Journal of Sport Culture and Science 4 (Special Issue 3), 789-803, 2016
72016
Tercih edilen rekreatif alan ve aktivite çeşitlilikleri: Çanakkale örneği
M Uzun, G Gözaydın
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 1-14, 2017
62017
A review study on the anthropometric characteristics and some physiological parameters of some Judoists
M Uzun, K Özlü, İ Dalbudak, B Köse, AC Gürkan
J. Soc. Sci 60, 253-282, 2017
52017
SPORT AS A CONCEPT: AN EVALUATION FROM THE CHILDREN'S PERSPECTIVE.
M UZUN
International Journal of Education Technology & Scientific Researches 7 (17), 2022
42022
SerbestZaman Yolu İle Stresle Baş Edebilme Stratejilerinin İncelenmesi: Halı Sahada Futbol Oynayanlar Üzerinde Bir Araştırma
M Uzun, O İmamoğlu
Turkish Studies-Social Sciences, 2020
42020
Spor eğitimi alan öğrencilerin ahlaki tutum davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
M Uzun, B Yilmaz
Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 4 (2), 187-94, 2020
42020
Spor Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları
B Köse, M Uzun
Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 3 (2), 82-87, 0
4
A study of the relationship between sensation-seeking and leisure satisfaction among cycling athletes: A case study of the cycling festival
M Uzun, H Osmanoğlu, G Güney
International Journal of Eurasian Education and Culture 7 (16), 368-383, 2022
32022
The impact of sporting activities of middle school students on bullying tendencies
OS Orak, M Uzun, H Kumcağız, Ü Yurdadön
International Journal of Sport Culture and Science 9 (1), 117-126, 2021
32021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20