Takip et
Mücahit Aydoğmuş
Mücahit Aydoğmuş
Araştırma Görevlisi, Temel Eğitim, Sınıf Eğitimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Relational Assessment of Metacognitive Reading Strategies and Reading Motivation
M Baba Öztürk, M Aydoğmuş
International Journal of Progressive Education 17 (1), 357-375, 2021
262021
Sınıf Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Samsun İli Örneği
S GÜL, İH ÇOBANOĞLU, M AYDOĞMUŞ, H TÜRK
Ondokuz Mayis University Journal of Education 37 (2), 139-157, 2018
22*2018
Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlikleri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği
M Aydoğmuş, Y Karadağ
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 686-705, 2020
192020
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Olmak İstememelerinin Nedenleri
M AYDOĞMUŞ, M YILDIZ
Journal of International Social Research 9 (47), 587, 2016
192016
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinçlerinin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği
GÜL Seyfullah, M AYDOĞMUŞ, İH ÇOBANOĞLU, T Harun
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (3), 13-28, 2018
132018
Türkiye'de Okuma Güçlüğünü Gidermeye Odaklanan İlkokul Düzeyindeki Araştırmaların İncelenmesi: 2000-2020 Dönemi
M Yıldız, M Aydoğmuş
Ana Dili Eğitimi Dergisi 9 (4), 1188-1225, 2021
72021
Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?
Y Karadağ, M Aydoğmuş, A Kesten
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (1), 237-266, 2020
72020
Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları
K Kıroğlu, E Tut, M Aydoğmuş, N Torun
Ana Dili Eğitimi Dergisi 9 (2), 451-496, 2021
62021
İlkokul Türkçe Ders Kitaplarında Mizah/ Humor in Primary School Turkish Textbooks
M Aydoğmuş, M Yıldız
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of Turk …, 2017
52017
Teachers' Experiences Regarding the Use of Social Media for Educational Purposes
M Aydoğmuş, E Tut, Y Karadağ
International Journal of Psychology and Educational Studies 10 (1), 69-82, 2023
42023
Öğretmen Adaylarının Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Bağlamında Geliştirmek İstedikleri İletişim Becerilerine İlişkin Özdeğerlendirmeleri
MB Yılar, M Aydoğmuş, K Yıldıray
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi 2 (1), 1-16, 2020
32020
Resimli Çocuk Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri: Okuyan Balık Elektronik Kütüphanesi Örneği
N Şeren, M Aydoğmuş, A Seyit
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 2399-2440, 2022
12022
Gender Roles in Illustrated Children's Books: An Example of the Reading Fish Electronic Library.
N Şeren, M Aydoğmuş, S Ateş
Journal of Kirsehir Education Faculty 23 (3), 2022
12022
Contract Teaching and Oral Exam: What Do the Teacher Candidates Think?
Y Karadag, M Aydogmus, A Kesten
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (1), 237-266, 2020
12020
İlkokul Türkçe Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Mizahi Ögeler Bakımından İncelenmesi
M Aydoğmuş
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
12017
Reflections of the Covid-19 Pandemic on Research in Primary School Education
M Aydoğmuş, KT Çağlayan
20th International Primary Teacher Education Symposium, 367-368, 2022
2022
Singapur’da Dil Becerilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: PSLE
M Aydoğmuş
DİL BECERİLERİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İlkokul Düzeyinde Ulusal ve …, 2022
2022
DİL BECERİLERİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İlkokul Düzeyinde Ulusal ve Uluslararası Sınav Örnekleri
M Yıldız, M Aydoğmuş, M Temur
2022
Mizahın Eğitimde Kullanılmasının Bir Yolu: Fıkralar
M Aydoğmuş, Y Karadağ
Eğitimde Mizah 1, 291-304, 2021
2021
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının İletişim Becerileri: Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Bir Değerlendirme Çalışması
MB Yılar, Y Karadağ, M Aydoğmuş
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (4), 2160-2175, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20