Follow
Nasrullah Uzman
Nasrullah Uzman
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Verified email at hbv.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sığınmacılar çerçevesinde Suriye-Türkiye ilişkilerine bir bakış
A Çetin, N Uzman
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 1 (1), 3-18, 2012
442012
Türkiye’nin Sınır Güvenliği Açısından Suriyeli Sığınmacılar Meselesi
N Uzman
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar …, 2016
242016
SURİYELİ AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ VE SIĞINMACILAR MESELESİ.
N Uzman, R Tösten
Hacettepe University Journal of Turkish Studies/HÜTAD Hacettepe Üniversitesi …, 2016
222016
SURİYELİ AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ VE SIĞINMACILAR MESELESİ.
N Uzman, R Tösten
Hacettepe University Journal of Turkish Studies/HÜTAD Hacettepe Üniversitesi …, 2016
222016
İktidardan Muhalefete M. Fuad Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi (1956-1966)
N Uzman
Gazi Akademik Bakış, 185-208, 2013
202013
II. Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Talepleri ve Türkiye’nin Tepkisi
N Uzman
Gazi Akademik Bakış 11 (22), 117-142, 2018
172018
Türkiye'nin mülteci ve muhacir politikaları (1923-1947)
N Uzman
Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu, 2018
162018
Adnan Menderes ve M. Fuad Köprülü'nün Cumhuriyet Halk Partisi'nden İhraçları
N UZMAN
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları …, 2017
122017
İktidardaki Muhalif Prof
N Uzman
Dr. Osman Turan, Ötüken Yayınları 1, 2018
42018
Türkeş Konuşuyor-Alparslan Türkeş'in Hatıraları (1939-1961)
N UZMAN
42017
Balkan Paktı ve Basındaki Yansımaları
N Uzman
VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Bildiriler, C. II, (Üsküp-Manastır …, 2015
4*2015
Balkan Savaşlarında Gönüllü Birlikler
N Uzman
100. Yılında Balkan Harbi, 268-276., 2015
32015
Balkan Savaşlarında Gönüllü Birlikler
N Uzman
Türk Yurdu, 100. Yılında Balkan Harbi Sayısı, Kasım 2012. 32 (303), 170-175, 2012
32012
“Vali Akif Eyidoğan’ın Raporuna Göre İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Sivas Vilayeti"
N Uzman
Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu 2, 431-454, 2019
22019
Milletvekili Olarak Nevzat Kösoğlu
N Uzman
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 971-984, 2017
22017
Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göç ve İskânları (1991-2011)
N Uzman
Uluslararası Gürcistan’da İslâmiyet’in Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, (6-8 …, 2016
22016
ALEVİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EĞİTİMDE KARAR ALMA SÜRECİNE DAİR ÇALIŞMA VE BEKLENTİLERİ
R Tösten, N UZMAN
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 121-136, 2016
12016
Suriyeli akademisyenlerin bakiĢ açisindan türkiye-suriye iliĢkileri ve siğinmacilar meselesi
N Uzman, R Tösten
Hacettepe University Journal of Turkish Studies/HÜTAD Hacettepe Üniversitesi …, 2016
12016
Demokrat Parti Döneminde Yozgat’ta İktidar-Muhalefet İlişkileri (1950-1960)
N Uzman
I. Uluslararası Bozok Sempozyumu 5-7 Mayıs 2016 Bildiri Kitabı, C. II …, 2016
12016
Sadri Maksudi Arsal’ın TBMM’deki Faaliyetleri
N Uzman
Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, 477-496, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20