Follow
Aynur Aytekin Özdemir
Aynur Aytekin Özdemir
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Nursing students’ attitudes toward ageism in Turkey
YY Usta, Y Demir, M Yönder, A Yildiz
Archives of Gerontology and Geriatrics 54 (1), 90-93, 2012
1222012
The effect of the odour of breast milk on the time needed for transition from gavage to total oral feeding in preterm infants.
A Yildiz, D Arikan, S Gözüm, A Taştekin, I Budancamanak
Journal of Nursing Scholarship 43 (3), 265-273, 2011
1072011
The effects of giving pacifiers to premature infants and making them listen to lullabies on their transition period for total oral feeding and sucking success
A Yildiz, D Arikan
Journal of clinical nursing 21 (5‐6), 644-656, 2012
1052012
Hemşirelerin profesyonel tutumlari ile bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi
Y DİKMEN, M YÖNDER, S YORGUN, YY USTA, U Sema, A AYTEKİN
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (3), 158-164, 2014
642014
The effects of distraction on preoperative anxiety level in children
A Aytekin, Ö Doru, S Kucukoglu
Journal of PeriAnesthesia Nursing 31 (1), 56-62, 2016
612016
Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri
FG Tüfekçi, A YILDIZ
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (1), 31-37, 2009
58*2009
Burnout levels in neonatal intensive care nurses and its effects on their quality of life
A Aytekin, F Yilmaz, S Kuguoglu
Australian Journal of Advanced Nursing, The 31 (2), 39-47, 2013
572013
The effect of the facilitated tucking position in reducing vaccination-induced pain in newborns
S Kucukoglu, S Kurt, A Aytekin
Italian journal of pediatrics 41 (1), 1-7, 2015
522015
0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazaları
FY KURT, A AYTEKİN
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2 (1), 22-32, 2015
432015
Effect of white noise in relieving vaccination pain in premature infants
S Kucukoglu, A Aytekin, A Celebioglu, A Celebi, I Caner, R Maden
Pain Management Nursing 17 (6), 392-400, 2016
402016
Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği'nde çalışan hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler.
A AYTEKİN, F YILMAZ KURT
Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital 4 (1), 2014
402014
Distress levels in Turkish parents of children with congenital heart disease
A Yildiz, A Celebioğlu, H Olgun
Australian Journal of Advanced Nursing 26 (3), 39-46, 2009
342009
The effect of kangaroo care on maternal attachment in preterm infants.
F Kurt, S Kucukoglu, A Ozdemir, Z Ozcan
Nigerian journal of clinical practice 23 (1), 26-26, 2020
282020
Effects of pacifier use on transition to full breastfeeding and sucking skills in preterm infants: a randomised controlled trial
V Kaya, A Aytekin
Journal of Clinical Nursing 26 (13-14), 2055-2063, 2017
282017
Mental health problems of Syrian refugee children: post-traumatic stress, depression and anxiety
EH Yayan, ME Düken, AA Özdemir, A Çelebioğlu
Journal of pediatric nursing 51, e27-e32, 2020
272020
Hastanede yatan çocuk ve oyun.
A ÇELEBİ, A AYTEKİN, S KÜÇÜKOĞLU, A ÇELEBİOĞLU
Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital 5 (3), 2015
222015
Acil birimlerde çalışan hemşirelerin adli vakayla ilgili yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları
S Küçükoğlu, T Bükecik, A Aytekin, A Çelebi
Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi 14 (1), 1-8, 2017
202017
The effect of three different methods on venipuncture pain and anxiety in children: Distraction cards, virtual reality, and Buzzy®(randomized controlled trial)
B Erdogan, AA Ozdemir
Journal of Pediatric Nursing 58, e54-e62, 2021
192021
HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANGURU BAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
FY KURT, A AYTEKİN
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (1), 5-9, 2015
182015
Annelerin çocuklarını ev kazalarından korumaya yönelik tutumları ve etkileyen faktörler
G Gündüz, A Aytekİn
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 5 (3), 184-92, 2015
17*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20