İlyas Uçar
İlyas Uçar
Amasya Üniversitesi İlahiyatFakültesi
amasya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
HZ. PEYGAMBER ZAMANINDA MEDÎNE’DE ORTAYA ÇIKAN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
U İlyas
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (8), 196-218, 2017
52017
Hz. Muhammed Zamanında Medine’de Gündelik Hayat & Mekânın Üretimi
İ Uçar
Ankara: Fecr, 2019
42019
Orta Çağ Kara Belası Amvâs Vebası -İslam Tarihinde İlk Salgın-
İ Uçar
2020
İbn Hüzeyl
İ Uçar
Müslümanların Engizisyonu-2 Ölümcül Kovuşturmalar-Mihneler, 2020
2020
Aile Kurumunun Oluşumunda Kadının Rolü-Medine Dönemi
U İlyas
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (1), 953-970, 2020
2020
Hz. Muhammed (sav) Döneminde Medine'de Bedene Yönelik Müdahaleler.
İ Uçar
OMUIFD: Ondokuz Mayis University Review of the Faculty of Divinity, 2019
2019
Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm
İ Uçar
2019
The Production of Space: Everyday Life in Medina in The Period of The Prophet Muḥammad
İ Uçar
2019
Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne'de Gündelik Hayat
İ UÇAR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
Bir Berberî Hanedânlık: Muvahhidler (1147-1229)
İ Uçar
Kalemname 4 (7), 49-64, 2019
2019
Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm
U İlyas
Amasya İlahiyat Dergisi, 357-372, 2019
2019
Yesrib’ten Medîne’ye: Zaman ve Mekân Boyutuyla Bölgeye Bir Bakış
İ Uçar
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (62), 335-342, 2019
2019
Hz. Muhammed (sav) Döneminde Medine’de Bedene Yönelik Müdahaleler
U İlyas
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 173-187, 0
İlk Dönem İslâm Tarihi’nde Sıra Dışı Bir Kadın: Secâh ve Peygamberlik İddiası
U İ̇lyas
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (18), 205-228, 0
Ramazan ŞEŞEN. İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı, Bilge Kültür Sanat’ta 1. Basım, Bilge Kültür Sanat, İstanbul …
Hİ Erkoç
Journal of Old Turkic Studies 2 (1), 134-140, 0
Reconquista: Endülüs’ te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri
U İlyas
Kalemname 5 (9), 220-228, 0
The Production of Space: Everyday Life in Medina in The Period of The Prophet Muḥammad (PhD. Dissertation)
U İlyas
ULUM 2 (1), 197-201, 0
YOLCULUKTA NAMAZIN KISALTILMASI
İ UÇAR, A BAYINDIR
XI. İslam Tarihi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “İslâm Tarihinde Darbeler” Paneli (5-6 Temmuz 2018)
U İlyas, Y Kocabıyık
Kalemname 3 (6), 299-307, 0
Üsâme b. Münkız, İbretler Kitabı= Kitabü’l-İtibar: Selahattin Eyyubi’nin Danışmanlarından Emir Üsame’nin Anıları, trc. Yusuf Ziya Cömert, Kitabevi, İstanbul 2015, 5. Baskı, 264 …
U İlyas
İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi, 96-98, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20