İlyas Uçar
İlyas Uçar
Amasya Üniversitesi İlahiyatFakültesi
amasya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Hz. Muhammed (sav) Döneminde Medine’de Bedene Yönelik Müdahaleler
İ Uçar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 173-187, 2019
2019
Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne'de Gündelik Hayat
İ UÇAR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
Yesrib’ten Medîne’ye: Zaman ve Mekân Boyutuyla Bölgeye Bir Bakış
İ Uçar
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (62), 335-342, 2019
2019
Bir Berberî Hanedânlık: Muvahhidler (1147-1229)
İ Uçar
Kalemname 4 (7), 49-64, 0
Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm
İ Uçar
Amasya İlahiyat Dergisi, 357-372, 0
YOLCULUKTA NAMAZIN KISALTILMASI
İ UÇAR, A BAYINDIR
XI. İslam Tarihi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “İslâm Tarihinde Darbeler” Paneli (5-6 Temmuz 2018)
U İlyas, Y Kocabıyık
Kalemname 3 (6), 299-307, 0
Üsâme b. Münkız, İbretler Kitabı= Kitabü’l-İtibar: Selahattin Eyyubi’nin Danışmanlarından Emir Üsame’nin Anıları, trc. Yusuf Ziya Cömert, Kitabevi, İstanbul 2015, 5. Baskı, 264 …
İ Uçar
İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi, 96-98, 0
ANTİK MISIR
İ Uçar
Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 (3), 161-164, 0
BÜTÜN YÖNLERİYLE OSMANLICA VE MİRASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
Ş DOĞAN, U İlyas
Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 83-86, 0
ANTİK MISIR
İ Uçar
Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 (3), 161-164, 0
İSLAM COĞRAFYACILARINA GÖRE TÜRKLER VE TÜRK ÜLKELERİ
U İlyas
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 139-142, 0
HZ. PEYGAMBER ZAMANINDA MEDÎNE’DE ORTAYA ÇIKAN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
U İlyas
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (8), 196-218, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13