Takip et
Gamze Bayın Donar
Gamze Bayın Donar
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çevre Dostu Hastaneler: Hastaneden Yeşil Hastaneye
G TEREKLİ, O ÖZKAN, G BAYIN
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 12 (2), 37-54, 2013
812013
Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi
G BAYIN, G YEŞİLAYDIN, AE ESATOĞLU
. İşletme Araştırmaları Dergisi 7 (1), 248-266, 2015
69*2015
Hemşirelerde Örgütsel Sapma Davranışının Analizi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
G BAYIN, GT YEŞİLAYDIN
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (3), 81-107, 2014
64*2014
Sağlık Sektöründe Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi
O Özkan, G Bayın, G Yeşilaydın
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 6 (18), 71-94, 2015
582015
Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Değerlendirmesi
G BAYIN
KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17 (28), 49-55, 2015
522015
Türkiye’de örgütsel sessizlik ile ilgili yapılan araştırmalara yönelik literatür incelemesi
G YEŞİLAYDIN, G BAYIN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (4), 103-120, 2015
512015
Doğuşta ve ileri yaşta beklenen yaşam sürelerine etki eden faktörlerin belirlenmesi
G Bayın
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 20 (3), 93-103, 2016
45*2016
Kanıta Dayalı Yaklaşım ve Sağlık Politikası
G BAYIN, Y AKBULUT
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2), 115-132, 2013
432013
Sağlık Sektöründe Sosyal Pazarlamanın Kullanımı
G BAYIN, Y AKBULUT
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (1), 53-72, 2012
332012
Örgütsel sessizliğin nedenleri: Kamu hastaneleri çalışanları üzerine bir araştırma
G Yeşilaydın, G Bayın, AE Esatoğlu, G Yılmaz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2016
322016
Sağlık Kurumlarında İmaj Üzerine Bir Araştırma
G Bayın, ÖR Önder
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (27), 141-158, 2014
302014
Sağlık yönetimi öğrencilerinin işsizlik kaygılarını ve yaşam doyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi
İS TURAÇ, GB DONAR
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (4), 119-127, 2017
292017
Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi
G BAYIN
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
282014
Sağlık Personelinin Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi: Özel Hastane Örneği
G Yeşilaydın, G Bayın, G Yılmaz
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 629-646, 2015
162015
Hastanelerde kurumsal imaj ve hasta bağlılığı ilişkisi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İbni Sina Hastanesi'nde bir uygulama
G Bayın
Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara …, 2013
152013
Bulut Bilişimin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı
G Bayın, G Yeşilaydın, O Özkan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 233-253, 2016
13*2016
Poliklinik ve Klinik Hastalarının Kurum İmajı ve Hasta Bağlılığı Algılarının Karşılaştırılması: Ankara’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
ÖR Önder, G Bayın
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (4), 120-138, 2014
132014
Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi sürecinde hasta ve toplum katılımının rolü.
G Bayın
TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (5), 2016
122016
Ankara'da Bir Üniversite ve Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Poliklinik Hastalarının Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
G BAYIN, ÖR ÖNDER
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 16 (2), 105-121, 2013
112013
Hastane Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşım: Yeşil Yönetim
O Özkan, G Bayın, G Terekli Yeşilaydın
8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2238-2248, 2014
102014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20