Follow
Efe Barbaros
Efe Barbaros
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Feasibility of pumped storage hydropower with existing pricing policy in Turkey
E Barbaros, I Aydin, K Celebioglu
Renewable and Sustainable Energy Reviews 136, 110449, 2021
102021
Effect of intake geometry on the velocity distribution upstream of intakes
K Taştan, G Yildirim, E Barbaros
Sādhanā 47 (2), 1-15, 2022
22022
Flow boundary effects on scour characteristics upstream of pipe intakes
K Taştan, B Erat, E Barbaros, N Eroğlu
Ocean Engineering 278, 114343, 2023
12023
Feasibility of Pumped-Storage Hydraulic Systems Based on Hourly Variation of Electricity Prices
E Barbaros
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2019
12019
Baraj Rezervuarlarının Basınçlı Yıkanması Sonucu Oluşan Oyulma Çukuru Geometrisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
A EROĞLU, EFE BARBAROS, K TAŞTAN
Farklı Kesit Şekillerine Sahip Su Alma Ağızlarının Membasındaki Hız Dağılımlarının Sayısal Olarak İncelenmesi
G Yıldırım, EFE Barbaros, K Taştan
Experimental Study on Scour Characteristics at Upstream of a Circular Intake
B ERAT, EFE BARBAROS, M KARATAŞ, K TAŞTAN
Vorteks Tipi Çökeltim Havuzlarının Akım Özelliklerinin ve Verimlerinin Karşılaştırılması
EFE Barbaros, K Taştan
Is Pumped-Storage Hydropower Necessity For Turkey-A Short Review
EFE BARBAROS, İ AYDIN, T ÇELEBİOĞLU
Numerical Simulation of Scour at Upstream of an Intake
B ERAT, EFE BARBAROS, M KARATAŞ, K TAŞTAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10