Follow
Pelin Önder Erol
Pelin Önder Erol
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Modernite Projesinin Kökenleri, Dinamikleri ve Sonu
P Önder Erol
Sosyoloji Dergisi, 49-66, 2016
212016
SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN DEMOGRAFİK YAŞLANMA: TOPLUMSAL, EKONOMİK VE POLİTİK ALANLARDA YAŞLI FAİLLİĞİ
PÖ EROL
Sosyoloji Dergisi, 141-147, 2011
112011
Çocuğun değeri ve aile değişimi: Türkiye’den otuz yıllık bir portre
PÖ EROL, E ALOĞLU
Sosyoloji Dergisi, 77-101, 2017
102017
TOPLUMSAL DEĞERLER SİSTEMLERİ OLARAK AİLECİLİK VE BİREYCİLİĞİN DOĞURGANLIK ÜZERİNE YANSIMALARI
PÖ Erol
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (35 …, 2018
82018
ÇOCUĞUN DİNSEL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNİN AİLE KURUMU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ.
P ÖNDER EROL, B ARSLAN CANSEVER
Journal of International Social Research 9 (42), 2016
52016
Türkiye’de yaşlanma sosyolojisi alanında yapılan çalışmalara dair kısa bir değerlendirme
PÖ Erol
Sosyoloji Dergisi Armağan Sayısı, Yıl, 157-166, 2016
52016
BİR TOPLUMSAL GÖSTERGEBİLİM ALANI OLARAK DİL.
PÖ Erol
Journal of International Social Research 7 (31), 2014
52014
Reconciling Familism and İndividualism in a Changing Society: A Study on Turkish University Students
PÖ EROL, DA DÜZTAŞ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (4 …, 2016
42016
Social construction of Old Age among university students in Turkey
PÖ Erol
Sincronía 1, 1-16, 2009
32009
NURSING HOME IN TURKEY: A REMEDY FOR THE CHANGING INTERGENERATIONAL RELATIONSHIPS OR A TOTAL INSTITUTION?
PÖ EROL
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (3 …, 2018
22018
Political agency at older ages in Turkey
PÖ Erol
Illness, Crisis & Loss 25 (3), 214-231, 2017
22017
Giysi, Kimlik ve Demokratik Özne: Demokratik Botswana'da Etnik Giysi
D Durham, PÖ EROL
Sosyoloji Dergisi, 2008
22008
Sınıf öğretmenlerinin boş zaman değerlendirme farkındalıkları: İzmir örneği
PÖ Erol, BA Cansever, N Aslan
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 457-480, 0
2
PIERRE BOURDIEU VE SOSYOLOJİDE BİLİMSEL DÜŞÜNÜMSELLİK ÜZERİNE.
P ÖNDER EROL, ZG ESKİCİ
Journal of International Social Research 14 (77), 2021
12021
Leisure awareness of primary school teachers: The case of Izmir
PO Erol, BA Cansever, N Aslan
SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF …, 2017
12017
THE RESURGENCE OF HERBAL CULTURE IN TURKISH SOCIETY: AN ANALYSIS ON THE SOCIAL PHENOMENON OF" AKTARS".
G BOSTANCI EGE, P ÖNDER EROL
Milli Folklor 24 (95), 2012
12012
Visseral leishmaniasisde lipit kompleks amfoterisin-B tedavisi
M DİLEK, M HELVACI, M KUZU, T TUNCEL, Ş DEMİR, S ÖZGÜR, ...
ANKEM Dergisi 19 (2), 71-76, 2005
12005
COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE YAŞLILARA YÖNELİK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI: FARKLI BAKIŞ AÇILARI, FARKLI UFUKLAR
PÖ EROL
Abant Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 207-219, 2021
2021
A Sociological Perspective for Understanding the Transition to Retirement
PÖ Erol
Contemporary Global Issues in Human Resource Management, 2020
2020
Sociological Perspectives on Educating Children in Contemporary Society
B Arslan-Cansever, P Önder-Erol
IGI Global, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20