Follow
Gamze SEVİMLİ ÖRGÜN
Gamze SEVİMLİ ÖRGÜN
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Entelektüel sermaye: Teorik bir inceleme
GS Örgün, F Kalay
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 …, 2018
92018
Sahiplik Yapısının Kâr Düzleştirme Uygulamaları Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması
AÖ Akçay, HC Sayın, GS Örgün
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 7 (1), 238-256, 2022
32022
SAHİPLİK YAPISI VE KAR KALİTESİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME.
GS ÖRGÜN, M Aygün
Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting …, 2018
32018
Yönetim Kurulu Cinsiyet Çeşitliliğinin Finansal Başarısızlığa Etkisi: Borsa İstanbul İmalat Sektöründe Bir Uygulama
GS ÖRGÜN
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 25 (MODAV 19. Uluslararası Muhasebe …, 2023
12023
DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ö Büberkökü, C Kızıldere, GS Örgün
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 …, 2022
12022
Muhasebe Mesleğini Seçmeme Niyetini Etkileyen Faktörlerin Mantıksal Eylem Teorisi Perspektifinde İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
HC Sayın, AÖ Akçay, GS Örgün
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 989-1009, 2022
12022
Maliyet Yapışkanlığı ile Kâr Yönetimi ve Firma Karakteristikleri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
GS Örgün, M Aygün
Sosyoekonomi 32 (60), 339-363, 2024
2024
The Relationship Between Cost Stickiness and Earnings Management and Firm Characteristics: A Review on Borsa Istanbul
G Sevi̇mli̇-Örgün, M Aygün
Sosyoekonomi Journal, 2024
2024
YÖNETİM KURULU CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİNİN FİNANSAL BAŞARISIZLIĞA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA.
G SEVİMLİ ÖRGÜN
World of Accounting Science 25, 2023
2023
YÖNETİM KURULU CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİNİN FİNANSAL BAŞARISIZLIĞA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
GS Örgün
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 25 (MODAVICA Özel Sayısı), 200-218, 2023
2023
Firma Yönetim Kurulu Cinsiyet Çeşitliliğinin Temsil Maliyetleri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği.
A ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY, G SEVİMLİ ÖRGÜN, H Cem
Journal of Accounting & Finance/Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2022
2022
Firma Yönetim Kurulu Cinsiyet Çeşitliliğinin Temsil Maliyetleri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
AÖ AKÇAY, GS ÖRGÜN, HC SAYIN
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, 2022
2022
Ertelenmiş gelirlerdeki değişimlerin gelecekteki finansal performansa etkileri: Borsa İstanbul'dan kanıtlar
HC Sayın, AÖ Akçay, GS Örgün
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2022
2022
Genel Müdürün Öğrenim Düzeyi ve Firma Performansı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
GS Örgün, HC Sayin, AÖ Akçay, M Aygün
Third Sector Social Economic Review 57 (3), 1765-1780, 2022
2022
SAHIPLIK YAPISI PERSPEKTIFINDE YÖNETIM KURULUNDAKI KADIN ÜYE ORANININ FIRMA PERFORMANSINA ETKISI: BORSA ISTANBUL UYGULAMASI1
GS ÖRGÜN
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VII, 297, 2021
2021
Sahiplik yapısı ve kâr kalitesi arasındaki ilişki: Borsa İstanbul üzerine bir inceleme
G Sevimli Örgün
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
EKONOMİ, GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAM COVID-19 PANDEMİSİNİN KOBİLERİN MALİ YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: VAN ERCİŞ ÖRNEĞİ
Ö BÜBERKÖKÜ, M İNCİ, GS ÖRGÜN
SEMPOZYUM KURULLARI, 226, 0
LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
GS Örgün
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 694-711, 0
GELİŞEN ÜLKE DÖVİZ PİYASALARINA DAYALI FİNANSAL RİSK ANALİZLERİ
K YİĞENOĞLU, GS ÖRGÜN
KURUMSAL YÖNETİM MEKANİZMALARININ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME
GS Örgün
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (1), 26-39, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20