Mehmet BİRİNCİ
Mehmet BİRİNCİ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
izu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of strategic management practices on the performance of universities in Turkey
M Birinci, E Eren
Journal of Global Strategic Management 13, 17-33, 2013
162013
Sosyal Devlet Modelleri: Sosyal Demokrat Model, İsveç-Norveç Örneği
ET Albayrak, M Birinci
Journal Of Social Work 1 (1), 64-100, 2017
152017
Üniversitelerde Stratejik Yönetim Uygulamalarının Performansa Etkileri: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırmalı Analizi.
M Birinci
Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi 4 (3), 2014
92014
Covıd-19’un Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri: Sosyal Hizmet Bakış Açısından Bir Değerlendirme
M BİRİNCİ, T BULUT
Sosyal Çalışma Dergisi 4 (1), 62-68, 2020
4*2020
Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
M Birinci
Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2), 43-62, 2018
42018
Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamalarının Göç Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi
F Altun, M Birinci
Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu 1 (1), 103-132, 2015
32015
YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ERGENLERİN SOSYAL VE PSİKOLOJİK SORUNLARININ İNCELENMESİ
M BİRİNCİ, SE QUADIR, Y YAYLACI, CÇ ÖZDEMİR, G ŞAHAN
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 12 (1), 34-49, 2020
12020
Karikatürler üzerinden toplumsal değişimi anlamak
M Çiftçi, M Birinci
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
12018
ALZHEİMER HASTA YAKINLARININ YAŞAM KALİTELERİNİN VE YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
SE QUADIR, M BİRİNCİ, G NALÇAKAR, NM DAŞCI, Ş YAVUZ
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 12 (1), 42-51, 2019
2019
Sosyal Çalışma ve Yönetim Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
M Birinci, F Altun, K Sevim
Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi 5 (10-11), 205-221, 2017
2017
Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
M BİRİNCİ, SE QUADIR
Sosyal Çalışma Dergisi 1 (2), 35-50, 2017
2017
Disiplinlerarası göç ve göç politikaları sempozyumu: 29-30 Mayıs 2015
K Canatan, M Birinci, İ Çağlar, Y Kryvenko, S Öksüz, F Altun
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12