Mehmet BİRİNCİ
Mehmet BİRİNCİ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
izu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal devlet modelleri: sosyal demokrat model, İsveç-Norveç Örneği
ET ALBAYRAK, M Birinci
Sosyal Çalışma Dergisi 1 (1), 64-100, 2017
212017
The effect of strategic management practices on the performance of universities in Turkey
M Birinci, E Eren
Journal of Global Strategic Management 13, 17-33, 2013
182013
Covıd-19’un Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri: Sosyal Hizmet Bakış Açısından Bir Değerlendirme
M BİRİNCİ, T BULUT
Sosyal Çalışma Dergisi 4 (1), 62-68, 2020
172020
Üniversitelerde stratejik yönetim uygulamalarının performansa etkileri: devlet ve vakıf üniversitelerinin karşılaştırmalı analizi
M Birinci
Yükseköğretim Dergisi 4 (3), 135-147, 2014
122014
Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
M Birinci
Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2), 43-62, 2018
82018
Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamalarının Göç Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi
F Altun, M Birinci
Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu 1 (1), 103-132, 2015
42015
Karikatürler üzerinden toplumsal değişimi anlamak
M Çiftçi, M Birinci
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (13), 121-160, 2018
22018
YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ERGENLERİN SOSYAL VE PSİKOLOJİK SORUNLARININ İNCELENMESİ
M BİRİNCİ, SE QUADIR, Y YAYLACI, CÇ ÖZDEMİR, G ŞAHAN
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 12 (1), 34-49, 2020
12020
Sosyal Çalışma ve Yönetim Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
M Birinci, F Altun, K Sevim
Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi 5 (10-11), 205-221, 2017
12017
Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
M BİRİNCİ, SE QUADIR
Sosyal Çalışma Dergisi 1 (2), 35-50, 2017
12017
SOSYAL HİZMET ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM: BİR MODEL ÖNERİSİ
M Birinci
Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler 3, 213-236, 2021
2021
Stratejik Yönetim ve Sosyal Hizmet Örgütleri Açısından Önemi
M Birinci
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (1), 251-273, 2021
2021
Alzheimer hasta yakınlarının yaşam kalitelerinin ve yaşadıkları zorlukların değerlendirilmesi
SE QUADIR, M Birinci, G Nalçakar, NM Daşçı, Ş Yavuz
Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, 2019
2019
Disiplinlerarası göç ve göç politikaları sempozyumu: 29-30 Mayıs 2015
K Canatan, M Birinci, İ Çağlar, Y Kryvenko, S Öksüz, F Altun, K Canatan
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2015
2015
Akademik Planlama Akademik Stratejik Planın Merkezi ve Özü
M BİRİNCİ
Yükseköğretim Dergisi 3 (3), 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15