Cenk Akay
Cenk Akay
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
V PAN, C Akay
Education Sciences 10 (2), 125-138, 2015
612015
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ADANA İLİ ÖRNEĞİ
D ÖZSIRKINTI, A Cenk, E BOLAT
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 313-331, 2014
462014
Ortaokul Öğrencilerinin Yaparak-Yaşayarak ÖğrenmeTemelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri
C AKAY
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 326-338, 2013
362013
Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) sürecine yönelik KOYE eğiticilerinin görüşleri
C Akay, E Ültanır
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 75-88, 2010
312010
Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Görüşleri.
E YALÇIN İNCİK, C AKAY
Journal of Kirsehir Education Faculty 16 (2), 2015
232015
Eğitim fakültesinde yabancı dil dersi alan öğrencilerin yabancı dil dersine yönelik tutumlarının ve sınıf kaygılarının incelenmesi
VL Pan, C Akay
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (55), 79-97, 2015
142015
Turkish High School Students' English Demotivation and Their Seeking for Remotivation: A Mixed Method Research.
C Akay
English Language Teaching 10 (8), 107-122, 2017
132017
The Use of" Drama in Education" in Primary Schools from the Viewpoint of the Classroom Teachers: A Mixed Method Research.
ÖÖ Isyar, C Akay
Online Submission 8 (28), 201-216, 2017
92017
Ortaöğretim İngilizce dersinde okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasında oluşturmacılık (constructivism) temelli sosyal etkileşim modelinin öğrenciler üzerindeki …
C Akay
Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, 2005
92005
Öğretmenlik mesleği ve yaşam boyu öğrenme: öğretmen adayları penceresinden
Ü Kerim, A Cenk
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (3), 821-838, 2017
72017
Examining teacher candidates’ entrepreneurship levels in terms of various variables
VL Pan, C Akay
E-Journal of New World Sciences Academy NWSA Education Sciences 10 (2), 125-138, 2015
72015
Öğrenmeyi etkileyen temel faktörler ve genel öğrenme-öğretme ilkeleri
C Akay
Öğretim İlke Ve Yöntemleri.(Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay), Ankara: Anı …, 2015
72015
Genel Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanmakta Olan Fizik Dersi Programlarının Toplam Kalite Yönünden Sahip
A Cenk
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-17, 2009
72009
A Comprehensive Analysis on Technopedagogical Education Competency and Technology Perception of Pre-Service Teachers: Relation, Levels and Views.
EY Incik, C Akay
Contemporary Educational Technology 8 (3), 232-248, 2017
62017
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJELERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
T Demircioğlu, GY KONOKMAN, C Akay
Electronic Journal of Social Sciences 15 (59), 2016
62016
Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Dair Görüşleri/Prospective Teachers’ and Instructors …
VL PAN, A Cenk
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (34), 2016
62016
Hastane okullarının mevcut durumuna ilişkin öğretmen görüşleri
H KAMIŞLI, A Cenk
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 321-351, 2013
62013
İngilizce Dersinde Okuma-Yazma Becerilerinin Kazanılmasında Oluşturmacılık Temelli Sosyal Etkileşim Modelinin Etkisi
C Akay, TY Yelken
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2), 189-202, 2008
62008
Mersin Üniversitesi öğretmen adaylarının FATIH Projesine ilişkin görüşleri
E Yalçın İncik, C Akay
International Online Journal of Educational Sciences 7 (2), 142-154, 2015
52015
Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 yapıyorum öğreniyorum yaz bilim okulu” projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri
C Akay
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 2013
52013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20