Follow
Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR
Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü İstatistik Profesörü
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Veri ön işleme
A Oğuzlar
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003
1232003
Analitik hiyerarşi süreci ile müşteri şikayetlerinin analizi
A Oğuzlar
Akdeniz İİBF Dergisi 7 (14), 122-134, 2007
742007
Lojistik regresyon analizi yardimiyla suçlu profilinin belirlenmesi
A Oğuzlar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (1), 21-35, 2005
712005
Cart analizi ile hanehalki işgücü anketi sonuçlarinin özetlenmesi
A Oğuzlar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (3-4), 2010
502010
İstatistiksel veri analizi 1: SPSS ve MİNİTAB uygulamalı
A Oğuzlar
Ezgi Kitabevi Yayınları, 2007
422007
Temel metin madenciliği
A Oğuzlar
Dora, 2011
392011
Bazı denetimli öğrenme algoritmalarının R programlama dili ile kıyaslanması
YM Kızılkaya, A Oğuzlar
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 (37), 90-98, 2018
292018
Çok boyutlu ölçekleme ve kümeleme analizi arasındaki ilişkiler
A Oğuzlar
V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 19-22, 2001
272001
Kümeleme Analizinde Yeni Bir Yaklaşim: Kendini Düzenleyen Haritalar (Kohonen Ağlari)
A Oğuzlar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 93-107, 2010
252010
Mükelleflerin e-vergileme sistemini benimsemelerini etkileyen faktörlerin analizi: Bursa araştırması
T Demirbaş, A Gerçek, F Giray, M Yüce, A Oğuzlar
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1), 59-84, 2012
242012
Veri Madenciliğine Giriş
A Oğuzlar
Bursa: Ekin Kitabevi, 55, 2004
232004
Hanehalkı tipi ve kır-kent ayırımının diskriminant analizi ile incelenmesi
A Oğuzlar
Akdeniz İİBF Dergisi 6 (11), 70-84, 2006
192006
Türk gelir idaresinde e-devlet uygulamalarının mükellefler tarafından benimsenmesini etkileyen faktörlerin incelenmesi
A Gerçek, T Demirbaş, F Giray, M Yüce, A Oğuzlar
Bilgesam Yayınları, İstanbul, 17-51, 2013
182013
Measuring trust in an intra-organisational context using social network analysis
N Gursakal, A Oguzlar, ZB Aydin, S Tuzunturk
International Journal of Management and Enterprise Development 6 (4), 494-512, 2009
142009
Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Yardımıyla Avrupa Birliği Üyeliğini Etkileyen Faktörler
A Oğuzlar
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (1), 33-43, 2005
112005
VERİ MADENCİLİĞİNDE BİRLİKTELİK KURALLARI
A Oğuzlar
Öneri Dergisi 6 (22), 315-321, 2004
102004
İşsizliğe Etki Eden Değişkenlerin Medyan Parlatma Tekniğiyle Analizi
A OĞUZLAR
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 103-117, 2007
82007
Türkiye’de iç göçün mekansal analiz yöntemleriyle incelenmesi
N Aral, A Oğuzlar
International Journal of Social Inquiry 14 (2), 447-474, 2021
72021
Çalışan memnuniyetinde yöneticinin rolü: Bursa ilinde yapısal eşitlik modeli uygulaması
A AKSAN, A OĞUZLAR
International Journal of Social Inquiry 12 (2), 391-408, 2019
72019
Hedonic price estimation for the Turkish bread wheat characteristics
S Karaman, B Cetin, A Oguzlar, K Yagdi
Quality & Quantity 43, 895-902, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20