Follow
Mustafa Yılmaz
Mustafa Yılmaz
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Verified email at gsb.gov.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of the effects of the quality of life levels of university students upon their depression levels
Ö Işık, H Gümüş, B Okudan, M Yilmaz
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 2 (5), 836-843, 2014
182014
Gönüllülerin faaliyetlere katılım nedenleri ve motivasyonel faktörlerin analizi: Gençlik merkezleri örneği
M Yılmaz, K Sertbaş, H Gumus
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 21 (3), 117-127, 2019
142019
Gençlik kamplarında görev alan kamp liderlerinin liderlik yönelimlerinin incelenmesi
M Yılmaz, F Yenel
Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi 2 (2), 118-134, 2020
112020
Spor genel müdürlüğü ve taşra teşkilatı çalışanlarının yöneticilerine ilişkin etik liderlik davranış özelliklerinin örgütsel bağlılık düzeyleri açısından incelenmesi
M Yılmaz
Sakarya Üniversitesi, 2014
112014
ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TAŞRA TEŞKİLATI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
F SOYER, M YILMAZ, S İhsan
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (3), 50-65, 2022
52022
‘Why I Became a Camp Leader?’: Insider Views of Camp Leader Candidates
C GÜNDOĞDU, M GÜLLÜ, Ş TÜFEKÇİ, Y AYGÜN, M YILMAZ
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 22 (3), 423-430, 2020
22020
DIFFERENCES IN PERCEIVED PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS BETWEEN TURKISH AND 4TH GENERATION TURKISH-GERMAN YOUNG ADULTS
M Yılmaz, G Yıldızer, DE Uçar, İ Yılmaz
Kinesiologia Slovenica 29 (2), 103-118, 2023
2023
KAMP LİDERİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
S ADIGÜZEL, B KARATAŞ, M YILMAZ, M VURAL
Ekev Akademi Dergisi, 275-291, 2022
2022
ETİK LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ
M YILMAZ
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021
2021
GENÇLIK KAMPLARINDA SERBEST ZAMAN MACERA ETKINLIKLERINI YÜRÜTEN KAMP LIDERLERININ ILETIŞIM VE EMPATIK EĞILIM DÜZEYLERI ARASINDAKI ILIŞKININ INCELENMESI
Y Aygün, M Yılmaz, V Albayrak, Ş Tüfekçi
Sporda Yeni Akademik Çalışmalar-6, 239-253, 2020
2020
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
I Ozkan, H GUMUS, B OKUDAN, M YILMAZ
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 1), 836-843, 2014
2014
Kocaeli İlinde Bulunan Spor Tesislerinin Mevcut Durumu ve Kocaeli İlinin Tesis Politikasının Halka Yansıması,
Yılmaz, M., Deniz, E., Başaran, Z., Erdal, R., Çetinaslan, A.O.
Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi,Sözel Bildiri., 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12