Yılmaz GÜVEN
Yılmaz GÜVEN
klu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Understanding the Concept of Microcontroller Based Systems To Choose The Best Hardware For Applications
E Güven, Y., Coşgun, E., Kocaoğlu, S., Gezici, H., Yılmazlar
162017
Implementation of an embedded system for real-time detection of rotor bar failures in induction motors
Y Guven, S Atis
ISA transactions 81, 210-221, 2018
52018
Importance of Solar Lighting systems in Terms of Environmental Pollution
O Yüksel, M ŞAHİN, Y Güven
Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering 3 (4), 208-212, 2015
22015
Analysing of Harmonics Affecting the Energy Quality in Opium Alkaloids Plant's Power System
Y Oğuz, M Şahin, Y Güven, HZ Tuğcu
International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE) 5 (4 …, 2016
12016
Analyses of Nuclear Power Plant Waste In Terms of Environmental Policies
E ŞAHİN, M ŞAHİN, Y GÜVEN, O Yüksel
El-Cezeri Journal of Science and Engineering 3 (3), 2016
12016
Elderly Fall Detection and Fall Direction Detection via Various Machine Learning Algorithms Using Wearable Sensors
S KOCAOĞLU, Y GÜVEN
Hittite Journal of Science and Engineering 8 (3), 197-205, 2021
2021
A comparative study on appliance recognition with power parameters by using machine learning algorithms
Y GÜVEN
International Advanced Researches and Engineering Journal 5 (2), 292-300, 2021
2021
A hybrid appliance identification method by using grey relational artificial neural network
Y Güven, S Kocaoğlu
Journal of Mechatronics and Artificial Intelligence in Engineering 1 (2), 63-72, 2020
2020
Design and Implementation of a Network Based Multi-Axis Motion Control System for Laboratory Studies
Y GÜVEN, S ATİŞ
Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering 8 (4), 291 - 299, 2020
2020
Machine Learning vs Artificial Neural Network A Comparative Study to Investigate The Difference
G Yılmaz
9th International Conference on Advanced Technologies 9, 57, 2020
2020
Implementation of an embedded system for real-time detection of rotor bar failures in induction motors
Y GÜVEN, S ATİŞ
2018
Asenkron motorlarda kırık rotor çubuğunun belirlenmesinde mikrodenetleyici tabanlı sistemin tasarımı ve gerçekleştirilmesi
Y Güven
YILMAZ GÜVEN, 2018
2018
Mikrodenetleyiciler Laboratuvarı İçin Arduino Deney Seti ve Bilgisayar Ara yüz Tasarımı
GY Kocaoğlu S., Erdemir V.
3.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 2018
2018
GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÜZERİNDE KULLANILAN ARAYÜZ TASARIM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
YE ERDEMİR VOLKAN, GÜVEN YILMAZ, KUŞÇU HİLMİ
3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 2018
2018
GAZ KÜTLESEL DEBİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM UYGULAMASI ÖRNEĞİ
EV GÜVEN YILMAZ,YILMAZLAR ERAY
3. ULUSLARARASI MÜHENDISLIKMIMARLIK VE TASARIM KONGRESI, 2018
2018
MİKRODENETLEYİCİLER İÇİN DİGİTAL FİLTRE TASARIM YÖNTEMLERİNİNİNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR BANT GEÇİREN FİLTRE TASARIMI
GY YILMAZLAR ERAY,COŞGUN ERCAN
3rd INTERNATIONAL CONGRESS ONENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, 2018
2018
EXAMINING OF MICROCONTROLLERS AND MICROCOMPUTERS BY THEIR COMPONENTS AND CAPABILITIES FOR BETTER HARDWARE OPTIMIZATION IN APPLICATIONS
YG S. Kocaoğlu, E. Yılmazlar, E. Coşgun, H. Gezici
International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017
2017
CURRENT SITUATION ANALYSIS AND PROPOSED IMPROVEMENT SOLUTIONS OF BIOMEDICAL DEVICE TECHNOLOGY PROGRAM IN TURKEY
SK H. Gezici, Y. Güven, E. Coşgun, E. Yılmazlar
International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017
2017
DETERMINATION OF PROGRAMMABLE CONTROLLERS USED IN INDUSTRIAL APPLICATIONS AND INTEGRATION INTO INDUSTRIAL AUTOMATION TRAINING IN HIGHER EDUCATION
HG E. Yılmazlar, S. Kocaoğlu, Y. Güven, E. Coşgun
I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017
2017
THE IMPACT OF PROJECT STUDY ON STUDENT MOTIVATION AND LESSON SUCCESS THE CASE OF KIRKLARELI UNIVERSITY ELECTRONICS AND AUTOMATION DEPARTMENT
EY Y. Güven, E. Coşgun, H. Gezici, S. Kocaoğlu
International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20