Follow
YAVUZ ERİŞEN
YAVUZ ERİŞEN
Prof. Dr. Eğitim Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri
HŞ Şen, Y Erişen
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 2002
2922002
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
Ö Demirel, E Altun
Pegem A Yayıncılık, 2007
172*2007
Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları
Y Erişen, N Çeliköz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (4), 427-439, 2003
1562003
Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeyleri
S Kefi, N Çeliköz, Y Erişen
Eğitim ve öğretim araştırmaları dergisi 2 (2), 300-319, 2013
1252013
Program Geliştirme Modelleri Üzerine Bir İnceleme
Y Erişen
Eğitim Yönetimi 4 (13), 79-97, 1998
1161998
Öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi ve fakültelerin standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi
Y Erişen
Unpublished doctoral dissertation, Ankara University, Ankara, Turkey, 2001
852001
Cognitive learning theories with emphasis on latent learning, gestalt and information processing theories
N Çeliköz, Y Erişen, M Şahin
Journal of Educational and Instructional Studies in the World 9 (3), 2019
792019
Eğitimin temel kavramları
M Kale
PEGEM Akademi, 2017
70*2017
Eğitimde bilgisayar kullanımı
Y Erişen, N Çeliköz
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2007
672007
Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları geliştirmede eğitim ihtiyacı belirleme süreci
Y Erişen
Millî Eğitim Dergisi 140, 39-43, 1998
661998
Sınıf yönetimi
MÇ Özdemir
Pegem Atıf İndeksi, 1-324, 2017
582017
Öğretim elemanlarının dönüt ve düzeltme davranışlarını yerine getirme dereceleri
Y Erişen
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 9 (9), 45-62, 1997
491997
Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre StandartlarınıBelirleme: PaydaşGörüşlerine DayalıBir Analiz
F Güleş, Y Erişen
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 129-138, 2013
372013
Sınıf yönetimi
M Yılman
Nobel, 2006
372006
Erişen,Y. ve Güleş. F.(2008). Montessori materyallerinin tasarım özelliklerinin değerlendirilmesi
Y Erişen
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18, 287-305, 0
35*
Türkiye’de öğretim elemanları
M Özdemir, G Yüksel, N Cemaloğlu, M Çakmak, N Çeliköz, Y Erişen, ...
Gazi Üniversitesi yayını, 2006
342006
The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in turkey
Y Erişenª, N Çeliköz, MOK Kapıcıoğlu, C Akyol, S Ataş
Procedia-Social and behavioral sciences 1 (1), 1431-1436, 2009
322009
Sınıf yönetimi
S Erçetin, MÇ Özdemir, E Yağcı, HB Gündüz, Y Gelişli, Y Erişen, G Ekici
Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2004
282004
Sınıfta öğretim liderliği
Y Erişen
Sınıf yönetimi. Ankara: Asil Yayıncılık, 2004
282004
The internationalization of higher education in Turkey: Creating an index
M Kirecci, H Bacanli, Y Erişen, E Karadag, N Çeliköz, M Dombayci, ...
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 41 (187), 2016
272016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20