emre bilgin
emre bilgin
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Physical Education in Secondary School: Researches-Best Practices-Situation
S Popović, B Antala, D Bjelica, J Gardašević
Faculty of Sport and Physical Education of University of Montenegro, 2018
212018
The association of various social capital indicators and physical activity participation among Turkish adolescents
G Yıldızer, E Bilgin, EN Korur, D Novak, G Demirhan
Journal of Sport and Health Science 7 (1), 27-33, 2018
212018
ICT for Learning and Inclusion in Latin America and Europe. Case Study From Countries: Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Finland, Poland, Turkey, Uruguay
Ł Tomczyk, S Sunday Oyelere
Pedagogical University of Cracow, 2019
182019
Orta okul öğrencileri için fiziksel aktivite tutum ölçeğinin geliştirilmesi
DG Yıldızer Günay, Bilgin Emre, Korur Ezel Nur, Yüksel Yılmaz
Spor Bilimleri Dergisi 30 (2), 63-73, 2019
32019
Relationships Between Physical Activity Level, Health-Related Fitness, Academic Achievement, and Academic Self-Concept.
E Bilgin, Y Bulca, G Demirhan
Education & Science/Egitim ve Bilim 45 (202), 2020
22020
Ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin pedometre ile değerlendirilmesi
Y Bulca, E Bilgin, G DEMİRHAN
Spor Bilimleri Dergisi 31 (1), 1-8, 2020
22020
Fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel uygunluk, akademik başarı ve akademik benlik kavramı arasındaki ilişkinin incelenmesi
E Bilgin, Y Bulca, G Demirhan
Eğitim ve Bilim 45 (202), 2020
12020
What do Turkish sports sciences students know about dental trauma and mouthguards? A descriptive study
CO Ozler, BG Doğan, E Bilgin, G Demirhan, A Dicle, E Çetin, H Şimşek, ...
Acta Odontologica Turcica 37 (2), 29-35, 2020
2020
ICT for learning and inclusion in Latin America and Europe
Ł Tomczyk, SS Oyelere
Pedagogical University of Cracow: Cracow, Poland, 2019
2019
Dönüşümcü öğretim ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik incelemesi
KZ Yıldırım Sinan, Yüksel Yılmaz, Bilgin Emre, Yıldız Alper, Akyar Özgür Yaşar
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47, 191 - 204, 2019
2019
Ortaokul Öğrencilerin Fiziksel Uygunlukları ve Akademı̇k Başarıları Arasındakı̇ İlişkinin İncelenmesı̇
E Bilgin
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017
2017
Dönüşümcü Öğretim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik İncelemesi
S Yıldırım, Y Yüksel, E Bilgin, A Yıldız, ÖY Akyar, Z KORUÇ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-14, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12