Follow
elif ural
elif ural
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
POTENTIAL OF FISH SCALES USED AS A FILLING MATERIAL IN SURFACE COATING OF CELLULOSIC PAPER
E Ural, EA Kandırmaz
Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 16 (1), 23-27, 2018
132018
Palm yağı katkılı mürekkeplerin baskı kalitesine etkisinin belirlenmesi
E Ural, Z Özomay, L Özdemİr
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (1), 533-537, 2018
10*2018
Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya’Da Matbaa eğitimi Veren yüksek öğretim okulları Ile Türkiye’Deki Matbaa eğitimi Veren yüksekokullarının karşılaştırılması Ve Yeni Bir Matbaa …
E Ural
PQDT-Global, 2006
22006
TIN OXIDE DOPPED CaCO3 COATING ON PAPER FOR FLAME RETARDANCY AND PRINTABILITY PROPERTIES
E Ural
CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 56 (1-2), 141-146, 2022
2022
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
U ELİF
Journal Of History School 14 (LV), 3982-4003, 2021
2021
The effect of paper coatings containing biopolymer binder and different natural pigments on printability
EA Kandirmaz, A Ozcan, E Ural
Nordic Pulp & Paper Research Journal 36 (4), 643-650, 2021
2021
Yükseköğretimdeki Engelsiz Öğrencilerin Fiziksel Engelli Öğrencilere İlişkin Bakış Açıları: Marmara Üniversitesi Örneği
S Cengizhan, B Doğan, U Elif, A Aynur, FM CİN
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 573-580, 2019
2019
Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
E Ural
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
Matbaa Eğitimi Lisans Mezunlarının Sektörel Tecrübeleri Sonrası Mesleki Değerlendirmeleri
KMB ÖZOMAY ZAFER,URAL ELİF,ÖZDEMİR LUTFİ
BASIM akademi dergisi. 1 (1), sf 47-53, 2016
2016
Kaplanmış ve kaplanmamış kağıtlara yapılan ofset baskıda; baskı basıncı, mürekkep miktari ve zemin ton densitesi ilişkisinin uygulamalı incelenmesi
E Ural
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9 (17), 61-71, 2010
2010
MATBAA EĞİTİMİ LİSANS MEZUNLARININ SEKTÖREL TECRÜBELERİ SONRASI MESLEKİ DEĞERLENDİRMELERİ
Z ÖZOMAY, E URAL, L ÖZDEMİR, MB KURT
Non-handicapped Students’ Point of View towards Physical Disabled Students in Higher Education: Case of Marmara University
S CENGİZHAN, B DOĞAN, U Elif, A Aynur, FM CİN
Journal of Higher Education and Science 9 (3), 573-580, 0
Basım Yayın Teknolojileri Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümlerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Dr. Zafer Özomay1
ÖÜE Ural
SOSYAL BİLİMLER ALANINDA, 83, 0
KAPLANMIŞ VE KAPLANMAMIŞ KAĞITLARA YAPILAN OFSET BASKIDA; BASKI BASINCI, MÜREKKEP MİKTARI VE ZEMİN TON DENSİTESİ İLİŞKİSİNİN UYGULAMALI
U Elif
BASKI MÜREKKEPLERİ TEMEL TERİMLERİ ve AÇIKLAMALARI
GA Büyükpehlivan, M Oktav, L Özdemir, U Elif
Avrasya Terim Dergisi 10 (1), 1-6, 0
FARKLI SEKTÖRLERDEKİ AMBALAJLARIN TASARIMINDAKİ RENKLERİN TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
E URAL, Z ÖZOMAY, ŞC ÖZAKHUN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16