Follow
Seçkin Fidan
Seçkin Fidan
Verified email at ankara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Spatiotemporal variations of fatal landslides in Turkey
T Görüm, S Fidan
Landslides 18 (5), 1691-1705, 2021
522021
Türkiye’de ölümcül heyelanların dağılım karakteristikleri ve ulusal ölçekte öncelikli alanların belirlenmesi
S Fidan, T GÖRÜM
Türk Coğrafya Dergisi, 123-134, 2020
102020
Türkiye'deki ölüme sebep olan heyelanların coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile değerlendirilmesi
S Fidan
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2019
42019
30 Years of Geographic Information Systems Studies in Turkey: A Bibliometric Analysis (1990-2020)
MA Öncü, A Ersin, S Fidan, M YILMAZ
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi 4 (2), 79-86, 2022
22022
Fatal landslide database of Turkey (FATALDOT)
T Gorum, S Fidan
EGU General Assembly Conference Abstracts, 870, 2020
12020
The interplay of Atmospheric Rivers and topography on snowmelt induced landslides in Northern Anatolian Mountains (Türkiye)
H Aslan, T Gorum, D Bozkurt, OL Sen, Y Ezber, A Akbas, S Fidan
EGU24, 2024
2024
Understanding fatal landslides on a global scale: insights from topographic, climatic, and anthropogenic perspectives
S Fidan, H Tanyas, A Akbas, L Lombardo, DN Petley, T Gorum
EGU24, 2024
2024
Understanding fatal landslides at global scales: a summary of topographic, climatic, and anthropogenic perspectives
S Fidan, H Tanyaş, A Akbaş, L Lombardo, DN Petley, T Görüm
Natural Hazards, 1-19, 2024
2024
2 Ağustos 1889 Hinzorik (Taşoluk, Erzurum) Katastrofik Heyelanı: Kuzey Anadolu Dağları’ndaki Potansiyel Büyük Heyelan Olayları İçin Çıkarımlar
T Görüm, Y Abdüssamet, F Seçkin, K Furkan
Uluslararası Katılımlı 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 305, 2023
2023
Küresel Ölçekte Doğal ve Antropojenik Ölümcül Heyelanların Dağılımında Topoğrafya, İklim ve İnsan Aktivitesinin Rolü
S Fidan, T Görüm, H Tanyaş, A Akbaş
10. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2022), 63-64, 2022
2022
Küresel Ölçekte Heyelanların Topoğrafik ve Yağış Özellikleri
S Fidan, T Görüm, H Tanyaş, A Akbaş
ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2022, 103-104, 2022
2022
Küresel Ölçekte Ölümcül Heyelanlara Karşı Dirençlilikte Topoğrafik, İklimsel ve Antropojenik Faktörlerin Rolü
S Fidan, T Görüm, H Tanyaş, A Akbaş
International Disaster Resilience Congress (IDRC), 263-264, 2022
2022
İnegöl Havzasında Antesedant Yağışların Heyelan Oluşumunda Göreceli Önemi ve Değişen İklime Duyarlılığı
A Akbaş, T Görüm, S Fidan
3. Ulusal Heyelan Sempozymu, 31-32, 2021
2021
Türkiye'deki Ölümcül Heyelanlar İçin Toplumsal ve Ferdi Risk Değerlendirmesi: Ulusal Envanterin Önemi
S Fidan, T Görüm
3. Ulusal Heyelan Sempozymu, 7-8, 2021
2021
Türkiye Ölümcül Heyelan Veri Tabani (FATALDOT)
S Fidan, T Görüm
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 24-25, 2020
2020
Temporal trends and controlling factors of fatal landslides in Turkey
S Fidan, T Gorum
EGU General Assembly Conference Abstracts, 890, 2020
2020
Türkiye’de Ölümcül Heyelanların Dağılımında Topoğrafik ve İklimsel Faktörlerin Rolü
S Fidan, T Görüm
Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 92-93, 2019
2019
1929-2018 Yıllarında Türkiye’deki Ölümcül Heyelanların Zamansal ve Mekansal Dağılımı
S Fidan, G Tolga
1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, 10-11, 2019
2019
Türkiye Ölümcül Heyelan Arşiv Envanteri (1929-2018)
S Fidan, T Görüm
International Disaster Resilience Congress (IDRC), 1109-1110, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19