Follow
Emel YILDIZ
Emel YILDIZ
Asst. Professor
Verified email at gumushane.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of service quality on customer satisfaction, trust, customer loyalty and word of mouth: an application on cargo companies in gümüşhane
E Yıldız
Global Journal of Economics and Business Studies 6 (12), 81-88, 2017
642017
Fenomenlerin güvenilirlik, çekicilik ve uzmanlık özelliklerinin marka tutumu, satın alma niyeti ve elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerindeki etkileri: İnstagram örneği
İ Avcı, E Yıldız
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (38), 85-107, 2019
412019
Service quality evaluation of restaurants using the AHP and TOPSIS method
S Yildiz, E Yildiz
Journal of Social and Administrative Sciences 2 (2), 53-61, 2015
372015
Transcultural marketing for incremental and radical innovation
B Christiansen
IGI Global, 2013
192013
ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM: TÜKETİCİLERİN ELEKTRONİK PLATFORMLARDA YORUM YAZMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER.
E Yildiz
Gümüshane University Electronic Journal of The Institute of Social Science …, 2016
142016
YEŞİL AKLAMANIN YEŞİL MARKA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OTOMOBİL MARKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
E Yıldız, A Kırmızıbiber
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2), 566-584, 2019
132019
Marka aşkının öncülleri ve sonuçları: doğu karadeniz bölgesinde bir uygulama
E Yıldız, R Günaydın
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 323-338, 2019
122019
TÜRKİYE-AZERBAYCAN DIŞ TİCARETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER (1998-2014 DÖNEMİ)
A Baghırova, A Oğuzhan, E Yıldız
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 301-314, 2017
122017
Influence of facebook applications on consumer purchase intention: A case study of generation Y
S Yildiz, E Yildiz, A Tehci
International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 161, 2016
102016
Türkiye’de kamu eğitim harcamalarının cinsiyete göre işgücü katılımına etkisi
E Yıldız, N Yıldız
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41-57, 2019
92019
Electronic word-of-mouth: Factors affecting consumer review writing behavior on electronic platforms
E Yıldız, H Ayyıldız
Handbook of Research on Effective Marketing in Contemporary Globalism, 227-280, 2014
72014
Impact of Product Innovation and Product Quality on Brand Loyalty: An Empirical Study on Smartphone Users
E YILDIZ, M KOÇAN
ICPESS 2018 PROCEEDINGS Volume 2: Ecomonic Studies 51, 2018
62018
Islamic marketing as a new marketing trend: an application for determining consumers’ Islamic bank selection criteria
S Yıldız, E Yıldız, MH Topal
" Business Perspectives" Banks and Bank Systems International Research Journal, 2014
52014
The measurement of distributor performance with a multi-criteria decision making method
S Yıldız, E Yıldız
" Business Perspectives" Innovative Marketing International Research Journal, 2013
52013
Effects of logistics service quality on behavioral intention: An application on electronic service customers
E YILDIZ
ICPESS 2018 PROCEEDINGS Volume 2: Ecomonic Studies, 43, 2018
42018
ÜRÜN İNOVASYONU VE ÜRÜN KALİTESİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AKILLI CEP TELEFONLARI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
E Yıldız, M Koçan
Global Journal of Economics and Business Studies 7 (14), 68-79, 2018
42018
Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama
S Yıldız, MH Topal, E Yıldız, B Tosunoğlu
The Journal of International Scientific Researches 3 (1), 11-28, 2018
22018
Factors Affecting Cigarette Consumption of University Students: An Application on Trakya University Students
E Onurlubaş, E Yıldız, S Yıldız
The Journal of International Scientific Researches 2 (4), 83-92, 2017
22017
Temel sayı işleme becerilerini geliştirmeye dönük öğretimin ortaokul kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi
EY YILDIZ, STD OLKUN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Anabilim Dalı, 2016
22016
TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ, ALGILANAN KALİTE VE MARKA SADAKATİNİN MARKA KİŞİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KREM ÇİKOLATA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
E YILDIZ, M KOÇAN
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (17), 309-326, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20