Selen Demirtaş Zorbaz
Title
Cited by
Cited by
Year
Relation between video game addiction and interfamily relationships on primary school students
S Demirtaş Zorbaz, Ö Ulaş, S Kızıldağ
Edam, 2015
402015
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin psikolojik danışma yardımı almaya ve bu yardımın sunulduğu birimlere ilişkin görüşleri
S KIZILDAĞ, SD Zorbaz, D GENÇTANIRIM, F ARICI
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (3), 185-196, 2012
322012
Üniversite öğrencilerinin çiftler arası şiddeti kabul düzeylerini etkileyen etmenler
DD KEPİR-SAVOLY, U Özlem, S DEMİRTAŞ-ZORBAZ
Türk psikolojik danışma ve rehberlik dergisi 5 (42), 2014
242014
Çocuklar için aile ilişkileri ölçeği’nin geliştirilmesi
SD Zorbaz, FK Owen
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 4 (39), 2016
222016
Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence from a Higher Education Institution
S Coskuner, R Costur, P BAYHAN-KARAPINAR, S Metin-Camgoz, ...
Eurasian Journal of Educational Research 18 (73), 19-40, 2018
162018
Lise öğrencilerinde okul bağlılığı
S Kızıldağ, S Demirtaş-Zorbaz, O Zorbaz
Eğitim ve Bilim 42 (189), 2017
162017
School engagement of high school students
S Kızıldağ, S Demirtaş Zorbaz, O Zorbaz
Turkish Education Assoc, 2017
132017
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumu: bir model testi
S Demirtaş-Zorbaz
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
132016
School adjustment of first-grade primary school students: Effects of family involvement, externalizing behavior, teacher and peer relations
S Demirtaş-Zorbaz, T Ergene
Children and youth services review 101, 307-316, 2019
112019
Ergenler için yeterlik algısı ölçeğinin (YAÖ) geliştirilmesi
Ö Arif, DG KURT, S KIZILDAĞ, SD Zorbaz, FA ŞAHİN, A Tülin, T Ergene
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 7 (1), 237-250, 2016
102016
Problem fields that psychological counselors experience while working with children
EF Dincel, S Demirtas-Zorbaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 765-769, 2015
82015
Psikolojik danışman adaylarının duygusal farkındalık düzeylerinin belirleyicileri
DG KURT, S KIZILDAĞ, SD ZORBAZ, Ö Arif
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5 (44), 15-24, 2015
82015
Career decision-making self-efficacy of young adolescent students in Turkey
O Ulas-Kilic, JJ Peila-Shuster, S Demirtas-Zorbaz, S Kizildag
International Journal of School & Educational Psychology 8 (sup1), 38-48, 2020
72020
Özel okulda öğrenim görmekte olan lise öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenler
Ö Ulaş, SD Zorbaz, EF Dinçel, GÇ Kınay, R Coştur
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
72017
Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü düzeyde yapılan grup çalışmalarının incelenmesi
S DEMİRTAŞ-ZORBAZ, S KIZILDAĞ, NV ACAR
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (4), 1765-1784, 2016
72016
University student's relationship's believes: Sample of Turkey
S Demirtas-Zorbaz, O Ulas, DD Kepir-Savoly
Procedia-Social and Behavioral Sciences 185, 495-499, 2015
72015
Akademik başarısı düşük ve yüksek olan üniversite öğrencilerinin nitelikleri
İ Yıldırım, S Zorbaz, Ö Ulaş, S Kızıldağ, EF Dinçel
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (6), 2190-2214, 2017
62017
An overview of young adults’ opinions into cyber relation: Turkey sample
S Demirtas-Zorbaz, D Genctanırım, A Kurt
Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 91-94, 2015
52015
Kariyer Yelkenlisi Modeli: Kendilerine uygun limanı arayanlar için çalışma el kitabı
F Korkut-Owen, T Mutlu Süral, F Arıcı Şahin, S Demirtaş Zorbaz
Ankara: Anı Yayıncılık, 2015
52015
Okul psikolojik danışmanlarının hizmet içi eğitim ihtiyaçları. 13
EF Dinçel, S Demirtaş-Zorbaz
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, 7-9, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20