Follow
Kazım Ateş
Kazım Ateş
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ambivalent Citizens: The Alevi as the ‘Authentic Self'and the ‘Stigmatized Other'of Turkish nationalism
F Açikel, K Ateş
European societies 13 (5), 713-733, 2011
482011
Yurttaşlığın kıyısında Alevîler:" Öz Türkler" ve" Heretik Ötekiler"
K Ateş
Phoenix Yayınevi, 2011
472011
AKP, dinsel popülizm ve halk-olmayan
K Ateş
Mülkiye Dergisi 41 (1), 105-129, 2017
332017
Ulusal kimlik içinde Alevi-yurttaş ve merkez-çevre eksenini yeniden düşünmek
K Ateş
Toplum ve Bilim 107, 259-275, 2006
152006
Popülizm eleştirisinin eleştirisine giriş: Halkı savunmak gerekir
K Ateş
Birikim 353, 54-65, 2018
112018
Türkiye’de Milliyetçilik, Yurttaşlık ve Aleviler: Öztürkler ve Heretik Ötekiler
K Ateş
PhD diss., Ankara University, 2010
72010
“Aleviliği sizden öğrenecek değilim”: AKP ve dışlamanın yeni mekanizması
K Ateş
Birikim Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, 2015
52015
Turkish nationality and the ambiguous status of the Alevi citizen within the national community
K Ateş
Turkish Yearbook of Human Rights 26, 61-85, 2008
32008
Türkiyede aşağı sınıflar suç ve iktidar
K Ateş
32002
Öztürkler” ve “Heretik Ötekiler”
K Ateş, YK Alevîler
Phoenix, Ankara, 2011
22011
Türkiye’de Milliyetçilik, Yurttaşlık ve Aleviler
K Ateş
Öztürkler” ve “Heretik Ötekiler””. Doktora Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi …, 2010
22010
Türk Milli-Kimliğinin İnşası ve Ulusal Cemaat İçinde Alevi Yurttaşın Müphem Konumu
K Ateş
İnsan Hakları Yıllığı, 55-78, 2007
22007
Dünyanın Ters Köşesi Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür
E Akgemci, K Ateş
12020
CHP: Ya Melankolik ısrar ya da başka bir yeni…[CHP: Either melancholic persistence or another renewal]
K Ateş, K Okan
Birikim 287, 12-22, 2013
12013
Cumhuriyetçi Özgürlüğün İkilemine Bir Yanıt: Halkçı Cumhuriyetçilik
K Ateş
Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetler: Düşünceyi Derinleştirmek, Pratiği …, 2023
2023
POPÜLİZM VE DEMOKRASİ: BİR KAVRAMSAL GERİLİMİN KISA ÖYKÜSÜ
K Ateş
Demokrasi: Kavram, Kurum, Süreç (Der. Menderes Çınar), 393-412, 2023
2023
Amerikan Popülistleri Popülist Miydi? Liberal Popülizm Eleştirisinin Sınırları Üzerine
K Ateş
SBF DERGİSİ, 2023
2023
Peru’nun popülizmi, popülizmin Peru’su ve Fujimori’den sonra Fujimorismo
K Ateş
Toplum ve Bilim 160, 102-125, 2022
2022
Tarihten kültüre, sosyalizmden futbola: Latin Amerika
G Duvar
Gazete Duvar, 2021
2021
TEORİYLE PRATİK ARASINDA LATİN AMERİKA’DA POPÜLİZM
K Ateş
Dünyanın Ters Köşesi Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür, 155-172, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20