Ülkü Arıkboğa
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Belediyelerin Gelir Yapısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/Revenue Structure of Municipalities in Turkey: Problems and Solution Proposals
Ü ARIKBOĞA
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (33), 276-297, 2016
432016
Yönetimler arası mali ilişkiler
Ü Arıkboğa
İstanbul: Yaylacık Matbaası, 80, 2004
342004
Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi Transfer Sistemi ve 6360 Sayılı Kanunun Etkileri
Ü Arıkboğa
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 (2), 1-29, 2015
23*2015
Türkiye’de Yerel Vergi Yönetimi
Ü ARIKBOĞA
Maliye Dergisi, 1-19, 2015
222015
Belediye Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Sunumu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi E-Belediye Uygulamalarının Analizi
Ü Arıkboğa
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 …, 2017
62017
Yerel Yönetimlerin Gelir Kaynakları
Ü Arıkboğa
Türkiye’de Yerel Yönetimler, 251-286, 2008
52008
Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi
Ü Arıkboğa
Orion Kitabevi, 2016
42016
Belediye Bütçelerinde Karar Verme Süreci”,
Ü Arıkboğa
Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, 143-168., 2012
42012
Çevre Politikasının Ekonomik Araçları ve Türkiye'de Belediye Uygulamaları
Ü Arıkboğa
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 (1), 23-50, 2019
32019
Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürüğü Örneği
Ü Arıkboğa
Marmara Üniversitesi, 2016
3*2016
Metropoliten Yönetimlerde Hizmet Sorumluluklarının Paylaşımı ve Finansmanı
Ü ARIKBOĞA
TESAM Akademi, 251-282, 2018
22018
Belediyelerde Vatandaş Odaklı Yönetim Uygulamaları
Ü Arıkboğa
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1110-1129, 2017
22017
Türkiye'de Yerel Vergileme ve Mali Özerklik Açısından Bir İnceleme
Ü Arıkboğa
Türkiye'de Yerel Vergileme Sorunları Sempozyumu, 28-41, 2016
2*2016
Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü
Ü Arıkboğa
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (1), 55-68, 2020
12020
Türkiye'de Yönetimler Arası Mali İlişkiler
Ü Arıkboğa
2019
BELEDİYE HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA SUNUMU: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E-BELEDİYE UYGULAMALARININ ANALİZİ
Ü ARIKBOĞA
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
2017
6360 Sayılı Kanun Sonrası Belediyelerin Mali Sorunları ve Çözüm Önerileri
Ü Arıkboğa
Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, 95-119, 2017
2017
Türkiye'de Belediyelerin Mali Özerklik Derecesi
Ü Arıkboğa
Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar 2, 44-72, 2017
2017
BELEDİYELERDE VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM UYGULAMALARI
Ü ARIKBOĞA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19