Esme Hacieminoglu
Esme Hacieminoglu
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Elementary School Students' Attitude toward Science and Related Variables.
E Hacieminoglu
International Journal of Environmental and Science Education 11 (2), 35-52, 2016
1292016
Changes in student attitudes regarding science when taught by teachers without experiences with a model professional development program
MM Ali, R Yager, E Hacieminoglu, I Caliskan
School Science and Mathematics 113 (3), 109-119, 2013
332013
Development and validation of nature of science instrument for elementary school students
E Hacıeminoğlu, Ö Yılmaz-Tüzün, H Ertepınar
Education 3-13 42 (3), 258-283, 2014
262014
Development and Validation of Nature of Science Instrument for Elementary School Students.
E Hacieminoglu, Ö Yilmaz-Tüzün, H Ertepinar
Education 3-13 42 (3), 258-283, 2014
262014
How In-Service Science Teachers Integrate History and Nature of Science in Elementary Science Courses.
E Hacieminoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (1), 353-372, 2014
222014
In-service teachers’ perceptions regarding their practices related to integrating nature of science: Case study
E Hacieminoglu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 1268-1273, 2014
182014
Investıgatıng Elementary Students’ Learnıng Approaches, Motıvatıonal Goals, and Achıevement in Scıence
E HACIEMİNOĞLU, ÖY TÜZÜN, H ERTEPINAR
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (37), 2009
18*2009
Investigating Elementary Students' Learning Approaches, Motivational Goals, and Achievement in Science.
E Hacieminoglu, O Yilmaz-Tuzun, H Ertepinar
Hacettepe University Journal of Education 37, 72-83, 2009
182009
Does Outdoor Education Make Any Difference in Environmental Literacy of Pre-Service Classroom Teachers?.
A Derman, E Sahin, E Hacieminoglu
International Journal of Environmental and Science Education 11 (15), 8491-8506, 2016
172016
The role of student and teacher creativity in aiding current reform efforts in science and technology education
S Yager, O Dogan, E Hacieminoglu, R Yager
National Forum of Applied Educational Research Journal 25 (3), 1-24, 2012
162012
İlkokul öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının, güdüsel hedeflerinin ve fen başarılarının incelenmesi
E Hacıeminoğlu, Ö Yılmaz-Tüzün, H Ertepınar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37, 72-83, 2009
102009
Students and school characteristics related to elementary school students' views of the nature of science
E Hacıeminoğlu, H Ertepınar, Ö Yılmaz-Tüzün, H Çakır
Education 3-13 43 (6), 700-721, 2015
92015
Pre-service science teachers’ perceptions and practices related to history of science instructions
E HACIEMINOGLU, H ERTEPINAR, O Yilmaz-Tuzun
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 3 (3 …, 2012
72012
Öğretmen adaylarının çevreye ve çevre konularını öğretmeye yönelik tutumları
E Hacıeminoğlu, E Alp, H Ertepınar
VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, 07-09, 2006
72006
Student and School Level Variables related to Elementary School Students' Attitudes towards Science
E Hacieminoglu
Eurasian Journal of Educational Research 19 (80), 59-88, 2019
62019
Sürdürülebilir Gelişme İçin Eğitim Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Okuryazarlığı Düzeyleri
A Derman, E Hacıeminoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 81-103, 2017
62017
Real Reform Takes More than" Stirring the Pot"
RE Yager, MM Ali, E Hacieminoglu
Science Educator 19 (2), 56, 2010
52010
Differences between Students in STS and Non-STS Classrooms Regarding Creativity
E Hacieminoglu, MM Ali, RE Yager, F Oztas, H Oztas
Revista de Cercetare si Interventie Sociala 50, 22, 2015
32015
Students and School Characteristics Related to Elementary School Students' Views of the Nature of Science.
E Hacieminoglu, H Ertepinar, Ö Yilmaz-Tüzün, H Cakir
Education 3-13 43 (6), 700-721, 2015
22015
Evaluation of Elementary Science Teachers’ Perceptions Regarding Inclusive Education Applications
ŞŞ İlik, E Hacieminoglu
Journal of Education and Training Studies 7 (10), 19-29, 2019
12019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20