Follow
Serap Uğur
Title
Cited by
Cited by
Year
The Use of Gamification in Distance Education: A Web-Based Gamified Quiz Application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372 - 395, 2017
38*2017
E-Öğrenme sistemlerinin tasarımında kavram haritaları, öğrenme nesneleri ve eğitim yönetim sistemlerinin rolü
ME Mutlu, GD Dinçer, MR Okur, S Şişman
Akademik Bilişim 11, 13, 2004
382004
Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımı
S Uğur, MR Okur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (4), 104-126, 2016
29*2016
Transhumanizm ve Öğrenmedeki Değişim
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 4 (3), 58-74, 2018
16*2018
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism
S Sisman-Ugur, G Kurubacak
132019
Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi
S Uğur, E Güler, H Yıldırım, G Kurubacak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 5-11, 2018
122018
Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin E-Ders Tasarımlarına İlişkin Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Örneği
S Uğur
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
11*2010
Açık ve uzaktan öğrenmede oyunlaştırma unsurları içeren oyun kullanımı: Soruküp uygulaması örneği
K Büyük, S Uğur, A Saykılı, V Şahin
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi - http://auad.anadolu.edu …, 2018
102018
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretmenlerin Rolleri
S Uğur
Açıköğretimle 30 Yıl 1, 235-244, 2014
102014
Artificial Intelligence to Super Artificial Intelligence, Cyber Culture to Transhumanist Culture: Change of the Age and Human
S Uğur, G Kurubacak-Meric
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism 1, 1-16, 2019
92019
Technology management through artificial intelligence in open and distance learning
S Uğur, G Kurubacak
Handbook of Research on Challenges and Opportunities in Launching a …, 2019
92019
Merhaba yeni dünya: Covid19 ve değişen hayatlar, uzaktan eğitim, hızlanan dijital dönüşüm ve teknolojik tekillik
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6 (2), 2020
72020
An Interaction Framework for Open and Distance Learning: Learning Outcomes, Motivation, Satisfaction, Perception
A Kumtepe, E Atasoy, Ö Kaya, S Uğur, D Dinçer, E Erdoğdu, CH Aydın
AJIT-e 10 (36), 7-26, 2019
62019
Open Universities in the Future with Technological Singularity Integrated Social Media
SS Ugur, G Kurubacak-Meric
Emerging Technologies and Pedagogies in the Curriculum, 413-428, 2020
42020
Sosyal ağlar, dijital avatarlar ve teknolojik tekillik
U Serap
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 4-6, 2019
42019
Eğitim Sitelerinin Yönetimi
ÖGC GÜLER, ÖGS UĞUR, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGMR OKUR, ÖGGD DİNÇER
Akademik Bilişim, 2006
32006
Virtual Identity in Blockchain
EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun, SŞ Uğur
Blockchain Technology Applications in Education, 171-196, 2020
22020
(Kitap Özeti) e-Öğrenmede küresel politikalar ve siber şeffaflık için başarılı stratejilerin geliştirilmesi
S UĞUR
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (1), 198-210, 2016
22016
E-Öğrenmede Ekip Ödevleri
N Çetinöz, GD Dinçer, SŞ Uğur
IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi …, 0
2
Büyük veri, nesnelerin interneti, sosyal ağlar, sanal kimlikler ve siber güvenlik
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6 (1), 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20