Serap Uğur
Title
Cited by
Cited by
Year
E-Öğrenme sistemlerinin tasarımında kavram haritaları, öğrenme nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin rolü
ME Mutlu, GD Dinçer, MR Okur, S Şişman
Akademik Bilişim, 11-13, 2004
182004
The Use of Gamification in Distance Education: A Web-Based Gamified Quiz Application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372 - 395, 2017
17*2017
Transhumanizm ve Öğrenmedeki Değişim
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 4 (3), 58-74, 2018
8*2018
Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin E-Ders Tasarımlarına İlişkin Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Örneği
S Uğur
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
72010
Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi
S Uğur, E Güler, H Yıldırım, G Kurubacak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 5-11, 2018
62018
Technology Management Through Artificial Intelligence in Open and Distance Learning
S Uğur, G Kurubacak
Handbook of Research on Challenges and Opportunities in Launching a …, 2019
52019
Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımı
S Uğur, MR Okur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (4), 104-126, 2016
5*2016
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism
S Sisman-Ugur, G Kurubacak
32019
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism
S Sisman-Ugur, G Kurubacak
32019
Açık ve uzaktan öğrenmede oyunlaştırma unsurları içeren oyun kullanımı: Soruküp uygulaması örneği
K Büyük, S Uğur, A Saykılı, V Şahin
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi - http://auad.anadolu.edu …, 2018
32018
Virtual Identity in Blockchain
EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun, SŞ Uğur
Blockchain Technology Applications in Education, 171-196, 2020
22020
Open Universities in the Future with Technological Singularity Integrated Social Media
SS Ugur, G Kurubacak-Meric
Emerging Technologies and Pedagogies in the Curriculum, 413-428, 2020
12020
Blockchain Technology Applications in Education
RC Sharma, H Yildirim, G Kurubacak
IGI Global, 2019
12019
Artificial Intelligence to Super Artificial Intelligence, Cyber Culture to Transhumanist Culture: Change of the Age and Human
S Uğur, G Kurubacak-Meric
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism 1, 1-16, 2019
12019
Mooc'ler için animasyon destekli video modülleri tasarlama: homeostasis örneği
M FIRAT, G KUŞ, S UĞUR, K UZUNER
AUAd - Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (4), 2018
12018
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretmenlerin Rolleri
S Uğur
Açıköğretimle 30 Yıl 1, 235-244, 2014
1*2014
E-Öğrenmede Ekip Ödevleri
N Çetinöz, GD Dinçer, SŞ Uğur
IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi …, 0
1
Is Technology Good for Education?
S Uğur
Prometheus 36 (2), 203-204, 2020
2020
Merhaba yeni dünya: Covid19 ve değişen hayatlar, uzaktan eğitim, hızlanan dijital dönüşüm ve teknolojik tekillik
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6 (2), 2020
2020
Büyük veri, nesnelerin interneti, sosyal ağlar, sanal kimlikler ve siber güvenlik
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6 (1), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20