Serap Uğur
Title
Cited by
Cited by
Year
E-Öğrenme sistemlerinin tasarımında kavram haritaları, öğrenme nesneleri ve eğitim yönetim sistemlerinin rolü
ME Mutlu, GD Dinçer, MR Okur, S Şişman
Akademik Bilişim, 11-13, 2004
292004
The Use of Gamification in Distance Education: A Web-Based Gamified Quiz Application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372 - 395, 2017
24*2017
Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımı
S Uğur, MR Okur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (4), 104-126, 2016
10*2016
Transhumanizm ve Öğrenmedeki Değişim
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 4 (3), 58-74, 2018
9*2018
Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin E-Ders Tasarımlarına İlişkin Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Örneği
S Uğur
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
8*2010
Blockchain Technology Applications in Education
RC Sharma, H Yildirim, G Kurubacak
IGI Global, 2019
72019
Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi
S Uğur, E Güler, H Yıldırım, G Kurubacak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 5-11, 2018
72018
Technology management through artificial intelligence in open and distance learning
S Uğur, G Kurubacak
Handbook of Research on Challenges and Opportunities in Launching a …, 2019
62019
Açık ve uzaktan öğrenmede oyunlaştırma unsurları içeren oyun kullanımı: Soruküp uygulaması örneği
K Büyük, S Uğur, A Saykılı, V Şahin
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi - http://auad.anadolu.edu …, 2018
52018
Merhaba yeni dünya: Covid19 ve değişen hayatlar, uzaktan eğitim, hızlanan dijital dönüşüm ve teknolojik tekillik
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6 (2), 2020
42020
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism
S Sisman-Ugur, G Kurubacak
42019
Artificial Intelligence to Super Artificial Intelligence, Cyber Culture to Transhumanist Culture: Change of the Age and Human
S Uğur, G Kurubacak-Meric
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism 1, 1-16, 2019
42019
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism
S Sisman-Ugur, G Kurubacak
42019
Eğitim Sitelerinin Yönetimi
ÖGC GÜLER, ÖGS UĞUR, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGMR OKUR, ÖGGD DİNÇER
Akademik Bilişim, 2006
22006
Büyük veri, nesnelerin interneti, sosyal ağlar, sanal kimlikler ve siber güvenlik
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6 (1), 2020
12020
Open Universities in the Future with Technological Singularity Integrated Social Media
SS Ugur, G Kurubacak-Meric
Emerging Technologies and Pedagogies in the Curriculum, 413-428, 2020
12020
Virtual Identity in Blockchain
EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun, SŞ Uğur
Blockchain Technology Applications in Education, 171-196, 2020
12020
(Editöre Mektup) Sosyal ağlar, dijital avatarlar ve teknolojik tekillik
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 4-8, 2019
1*2019
A Study on The Use of Social Media of Open Education System Students: The Example of AofAnadolum
İ Usta, S Uğur, RM Okur, G Kuş
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2), 809-828, 2019
12019
Mooc'ler için animasyon destekli video modülleri tasarlama: homeostasis örneği
M FIRAT, G KUŞ, S UĞUR, K UZUNER
AUAd - Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (4), 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20