Serap Uğur
TitleCited byYear
E-Öğrenme sistemlerinin tasarımında kavram haritaları, öğrenme nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin rolü
ME Mutlu, GD Dinçer, MR Okur, S Şişman
Akademik Bilişim, 11-13, 2004
192004
The Use of Gamification in Distance Education: A Web-Based Gamified Quiz Application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372 - 395, 2017
12*2017
Transhumanizm ve Öğrenmedeki Değişim
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 4 (3), 58-74, 2018
5*2018
Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin E-Ders Tasarımlarına İlişkin Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Örneği
S Uğur
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
52010
Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi
S Uğur, E Güler, H Yıldırım, G Kurubacak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 5-11, 2018
42018
Açık ve uzaktan öğrenmede oyunlaştırma unsurları içeren oyun kullanımı: Soruküp uygulaması örneği
K Büyük, S Uğur, A Saykılı, V Şahin
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi - http://auad.anadolu.edu …, 2018
22018
Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımı
S Uğur, MR Okur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (4), 104-126, 2016
2*2016
Artificial Intelligence to Super Artificial Intelligence, Cyber Culture to Transhumanist Culture: Change of the Age and Human
S Uğur, G Kurubacak-Meric
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism 1, 1-16, 2019
12019
Technology Management Through Artificial Intelligence in Open and Distance Learning
S Uğur, G Kurubacak
Handbook of Research on Challenges and Opportunities in Launching a …, 2019
12019
E-Öğrenmede Ekip Ödevleri
N Çetinöz, GD Dinçer, SŞ Uğur
IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi …, 0
1
Virtual Identity in Blockchain
EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun, SŞ Uğur
Blockchain Technology Applications in Education, 171-196, 2020
2020
büyük veri, nesnelerin interneti, sosyal ağlar, sanal kimlikler ve Siber Güvenlik
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2020
2020
(Editöre Mektup) Sosyal ağlar, dijital avatarlar ve teknolojik tekillik
S Uğur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 4-8, 2019
2019
An Interaction Framework for Open and Distance Learning: Learning Outcomes, Motivation, Satisfaction, Perception
A Kumtepe, E Atasoy, Ö Kaya, S Uğur, D Dinçer, E Erdoğdu, CH Aydın
AJIT-e 10 (36), 7-26, 2019
2019
A Study on The Use of Social Media of Open Education System Students: The Example of AofAnadolum
İ Usta, S Uğur, RM Okur, G Kuş
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2), 809-828, 2019
2019
Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği
İ Usta, S Uğur, MR Okur, G Kuş
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2), 809-828, 2019
2019
Sosyal ağlar, dijital avatarlar ve teknolojik tekillik
S Uğur
Anadolu Üniversitesi, 2019
2019
Sosyal ağlar, dijital avatarlar ve teknolojik tekillik
U Serap
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 4-6, 2019
2019
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism
S Sisman-Ugur, G Kurubacak
2019
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism
S Sisman-Ugur, G Kurubacak
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20