Emine TEKER
Emine TEKER
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A Mixed Research on the Application of Project Based Learning in Art Education: Harran University Project Example
E TEKER, S ŞEN, E SİVEREKLİ
Studies 8 (2), 87-104, 2018
2018
Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği
E TEKER, ŞEN Sedat, E SİVEREKLİ
Journal of Current Researches on Educational Studies 8 (2), 87-104, 2018
2018
Reflections of the Dreams on 11-13 Aged Children’s Drawing
E TEKER
Journal of Current Researches on Social Sciences 8 (4), 85-94, 2018
2018
Sanat Eğitiminde Yaparak Yaşayarak Öğrenmenin Algısal Değerlendirmesi: Harran Üniversitesi “Her Yerde Sanat Renklensin İktisat” Proje Örneği
E TEKER, ŞEN Sedat, E SİVEREKLİ
Journal of Current Researches on Social Sciences 8 (4), 0
Theatre as a Teaching Approach in Art Education and a Sample Exercise
E Teker
ICHACS, 82, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–5