Takip et
Hasan Tunç
Hasan Tunç
Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi
ciu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Demokrasi türleri ve müzakereci demokrasi kavramı
H Tunç
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (1), 1113-1132, 2008
2512008
Katılım bankacılığı: felsefesi, teorisi ve Türkiye uygulaması
H Tunç
Nesil Yayınları, 2013
2272013
Türk Anayasa Hukuku
H Tunç, F Bilir, B Yavuz
Adalet Yayınevi, 2015
1532015
Öğrenme Öğretme Süreci, Nobel Yayın Dağıtım
A Saban
Ankara, 2000
100*2000
Avantaj ve dezavantajlarıyla başkanlık sistemi
H Tunç, B Yavuz
TBB dergisi 81, 1-39, 2009
892009
MOBBİNG OLGUSU VE MOBBİNG DAVRANIŞINDA DUYGUSAL ZEKÂ ETKİSİ
AM Alparslan, H Tunç
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 1 (1), 146-159, 2016
842016
Karşılaştırmalı anayasa yargısı: denetim kapsamı ve organları
H Tunç
Yetkin, 1997
671997
Anayasa hukukuna giriş: en son değişikliklerle 1982 anayasası
H Tunç
Nobel Yayın Daǧıtım, 1999
631999
Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmesinde Diş Ticaretin Rolü Üzerine Bir Nedensellik Analizi
H Tunç, M Kaya
Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi 7 (14), 58-65, 2016
512016
Uluslararası sözleşmelerde azınlık hakları sorunu ve Türkiye
H Tunç
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2), 2004
512004
Milletlerarası sözleşmelerin Türk iç hukukuna etkisi ve Avrupa insan hakları mahkemesinin Türkiye ile ilgili örnek karar incelemesi
H Tunç
Anayasa yargısı dergisi 17, 174-193, 2000
472000
Bir yenilik göstergesi olarak patent ve Türkiye patent performansı
H Tunç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
432008
Türk Anayasa Hukuku
A Yavuz, F Bilir, H Tunç
Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2009
402009
Katılım Bankacılığı Felsefesi
H Tunç
Teorisi ve Türkiye Uygulaması, Nesil Yayınları, İstanbul, 2010
382010
Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım
B Vural, G Coşkun
Basım, Ankara, 2007
27*2007
Batıda ve Türkiye’de Sivil Toplum (Gelişim Süreci)
H Aktaş, H TUNÇ
Kamuda Sosyal Politika Dergisi 2 (4), 91-103, 2008
232008
Anayasa hukuku
H Tunç, F Bilir
Gazi Kitabevi, 2005
232005
Parlamento içi muhalefet
H Tunç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
191997
Türkiye’ye Komşu Devletlerin Anayasaları
H Tunç
Asil Yayın, Ankara, 73-115, 2008
182008
SEÇİM SİSTEMLERİ İLE SİYASİ PARTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
M Erdoğan, H TUNÇ
172013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20