Takip et
Hasan Tunç
Hasan Tunç
Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi
ciu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Demokrasi türleri ve müzakereci demokrasi kavramı
T Hasan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (1), 1113-1132, 2008
2242008
Türk Anayasa Hukuku
H Tunç, F Bilir, B Yavuz
Adalet Yayınevi, 2015
1342015
Öğrenme Öğretme Süreci, Nobel Yayın Dağıtım
A Saban
Ankara, 2000
116*2000
Avantaj ve dezavantajlarıyla başkanlık sistemi
H Tunç, B Yavuz
Tbb Dergisi 81, 1-39, 2009
792009
MOBBİNG OLGUSU VE MOBBİNG DAVRANIŞINDA DUYGUSAL ZEKÂ ETKİSİ
AM Alparslan, T Hakan
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 1 (1), 146-159, 2016
702016
Karşılaştırmalı anayasa yargısı: denetim kapsamı ve organları
H Tunç
Yetkin, 1997
671997
Anayasa hukukuna giriş: en son değişikliklerle 1982 anayasası
H Tunç
Nobel Yayın Daǧıtım, 1999
571999
Uluslararası sözleşmelerde azınlık hakları sorunu ve Türkiye
T Hasan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2), 2004
472004
Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmesinde Diş Ticaretin Rolü Üzerine Bir Nedensellik Analizi
H Tunç, M Kaya
Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi 7 (14), 2016
442016
BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT ve TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI
H Tunç
Isparta,: Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 2008
402008
Milletlerarası sözleşmelerin Türk iç hukukuna etkisi ve Avrupa insan hakları mahkemesinin Türkiye ile ilgili örnek karar incelemesi
H Tunç
Anayasa yargısı dergisi 17, 174-193, 2000
382000
Türk Anayasa Hukuku
A Yavuz, F Bilir, H Tunç
B., Ankara, 2015
362015
Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım
BA Vural, G Coşkun
Ankara, 2007
23*2007
Anayasa hukuku
H Tunç, F Bilir
Gazi Kitabevi, 2005
172005
Parlamento içi muhalefet
H Tunç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
171997
ULUSLARARASI PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ AÇISINDAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI ARASINDAKİ EŞHAREKETLİLİK: BREZİLYA-TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA.
İ ÇELİK, M KAYA, H TUNÇ
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2013
162013
Türkiye’ye Komşu Devletlerin Anayasaları
H Tunç
Asil Yayın, Ankara, 73-115, 2008
162008
Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Ders Kitabı)
H Tunç
152019
Türk Anayasa Hukuku (Ders Kitabı)
H Tunç
Gazi Kitabevi, 2019
152019
Seçim sistemleri ve Türkiye'de (gerrymandering) seçim hilesi uygulamaları
H Tunç
Adalet Yayınevi, 2014
152014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20