Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
hitit.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi
D Gündoğar, SS Gül, E Uskun, S Demirci, D Keçeci
Klinik Psikiyatri 10 (1), 14-27, 2007
1442007
The relationships between Internet addiction, subjective vitality, and subjective happiness
A Akın
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 15 (8), 404-410, 2012
1102012
Physical properties of barbunia bean (Phaseolus vulgaris L. cv.‘Barbunia’) seed
M Cetin
Journal of Food Engineering 80 (1), 353-358, 2007
1042007
Öz-duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Ü Akın, A Akın, R Abacı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (01-10), 1-10, 2007
952007
Blood plasma levels of lipoperoxides, glutathione peroxidase, beta carotene, vitamin A and E in women with habitual abortion
M Şimşek, M Naziroǧlu, H Şimşek, M Cay, M Aksakal, S Kumru
Cell Biochemistry and Function: Cellular biochemistry and its modulation by …, 1998
911998
Assessment of outcome of carpal tunnel syndrome: a comparison of electrophysiological findings and a self-administered Boston questionnaire
N Heybeli, S Kutluhan, S Demirci, M Kerman, EF Mumcu
The Journal of Hand Surgery: British & European Volume 27 (3), 259-264, 2002
882002
Başarı amaç oryantasyonları ile bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler
A Akın
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2006
872006
The L266V tau mutation is associated with frontotemporal dementia and Pick-like 3R and 4R tauopathy
M Hogg, ZM Grujic, M Baker, S Demirci, AL Guillozet, AP Sweet, ...
Acta neuropathologica 106 (4), 323-336, 2003
862003
Three independent factors in morals
J Dewey
HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF …, 2016
812016
The effects of hormone replacement therapy combined with vitamins C and E on antioxidants levels and lipid profiles in postmenopausal women with Type 2 diabetes
M Nazıroğlu, M Şimşek, H Şimşek, N Aydilek, Z Özcan, R Atılgan
Clinica Chimica Acta 344 (1-2), 63-71, 2004
712004
An ethnobotanical study in Kahramanmaraş (Turkey); wild plants used for medicinal purpose in Andirin, Kahramanmaraş
S Demirci, N Özhatay
Turk J Pharm Sci 9 (1), 75-92, 2012
702012
Öz-Güven Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
A Akın
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007
682007
The analgesic effect of lornoxicam when added to lidocaine for intravenous regional anaesthesia
S Sen, B Ugur, ON Aydın, M Ogurlu, E Gezer, O Savk
BJA: British Journal of anaesthesia 97 (3), 408-413, 2006
682006
Türkiye'de beşeri sermaye ve ekonomik büyüme: ekonometrik bir analiz (1960-2002)
E Çakmak, S Gümüş
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 60 (01), 59-72, 2005
662005
Bilişötesi Farkındalık Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Akın, R Abacı, B Çetin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 7 (2), 655-680, 2007
582007
Comparison of open carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic carpal tunnel syndrome
S Demirci, S Kutluhan, RH Koyuncuoglu, M Kerman, N Heybeli, S Akkuş, ...
Rheumatology international 22 (1), 33-37, 2002
582002
The auditory event related potentials in episodic and chronic pain sufferers
S Demirci, S Savas
European Journal of Pain 6 (3), 239-244, 2002
552002
Ağrı ve ağrı mekanizmalarına güncel bakış
ON Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002
552002
Türk anonim edebiyatı
A Öztürk
Bayrak Yayımcılık-Matbaacılık, 1985
541985
Carpal tunnel syndrome in carpet workers
S Kutluhan, G Akhan, S Demirci, S Duru, HR Koyuncuoglu, M Ozturk, ...
International archives of occupational and environmental health 74 (6), 454-457, 2001
532001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20