Hitit İlahiyat Dergisi
Hitit İlahiyat Dergisi
hitit.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Din kültürü ve ahlak bilgisi programları ve öğretmenlerine göre değerler eğitimi
R Kaymakcan, H Meydan
Değerler Eğitimi Dergisi 9 (21), 29-55, 2011
442011
Ahlak değerler ve eğitimi
R Kaymakcan, H Meydan
İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi, 2014
422014
TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
R Kaymakcan
412006
Öğretmenlerine göre din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri: yeni eğilimler çoğulculuk ve yapılandırmacılık
R Kaymakcan
Dem Değerler Eğitimi Merkezi, 2009
362009
İbadetler ve Ruh sağlığı
A Hayta
H. Hökelekli (Edt.), Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi içinde, Ankara …, 2002
332002
OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN YERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
H MEYDAN
BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1), 93-108, 2014
272014
Yeni ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı: inceleme ve değerlendirme raporu
R Kaymakcan, B Aydagül, N Berktay
Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, 2007
252007
Toplumsallaşma kavramı üzerine sosyolojik bir değerlendirme
Y Coştu
Yavuz Ünal, 2009
242009
İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKMEYE KARŞI YAKLAŞIMLARI
R Kaymakcan
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (5), 2002
242002
Dine Normatif ve Popüler Yaklaşım:“Bir Dini Yönelim Ölçeği Denemesi
Y Coştu
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (15), 119-139, 2009
232009
Türkiye’de din eğitiminde çoğulculuk ve yapılandırmacılık: yeni ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi programı bağlamında bir değerlendirme
R Kaymakcan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 7 (1), 177-210, 2007
232007
Christianity in Turkish religious education
R Kaymakcan
Islam and Christian‐Muslim Relations 10 (3), 279-293, 1999
231999
Religious education culture in modern Turkey
R Kaymakcan
International handbook of the religious, moral and spiritual dimensions in …, 2009
202009
Teaching for tolerance in Muslim majority societies
O Leirvik, R Kaymakcan
Centre for Values Education (DEM) Press, 2007
202007
Kur'an'ın felsefi okunuşu: Ibn Sînâ örneği
M Okumuş
Araştırma yayınları, 2003
182003
Kur'an'ın kronolojik okunuşu: Muhammed İzzet Derveze örneği
M Okumuş
Araştırma Yayınları, 2009
172009
Londra'da Türklere ait dini organizasyonlar
Y Coştu
Hitit Üniversitesi, 2009
172009
Anneden Allah'a: Bağlanma Teorisi ve İslam'da Allah Tasavvuru
A Hayta
Değerler Eğitimi Dergisi 4 (12), 29-63, 2006
172006
Din görevlilerinde mesleki doyum: Çorum il merkezi örneği
Y Coştu
Hitit Üniversitesi, 2013
142013
Günümüz İngiltere'sinde din eğitimi
R Kaymakcan
DEM Yayınları, 2004
142004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20