Takip et
TOLGA ORAL
TOLGA ORAL
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Sermaye Yapıları İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
T ORAL, E POLAT, ŞİT Ahmet
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 8 (1), 126-141, 2017
182017
Entegre raporlamada içerik analizi
T Oral
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
102018
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ALGI TUTUM VE BAŞARI DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
İ Aksu, T Oral
Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research, 706-717, 2017
9*2017
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H Erkuş, T Oral, S Sever
Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (20), 261-275, 2020
72020
Stratejik maliyet yönetimi açısından genel üretim maliyetleri analizi
T Oral
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
62013
Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma
T Oral, H Erkuş
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (5), 265-276, 2019
52019
Sovyetler Birliği Yönetimi Altında Gürcistan
T Oral
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
52011
TÜRKİYE’DE MUHASEBE EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
T ORAL
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (11), 2021
42021
Muhasebe Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
O Tolga
İşletme 3 (1), 45-56, 2022
22022
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarının Karlılık ve Satışlar Üzerine Etkisi
T ORAL, E POLAT
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (3), 1878-1888, 2021
22021
İslami Finansal Kuruluşlar İçin Muhasebe Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının Karşılaştırmalı Olarak Analizi
İ Çemberlitaş, T ORAL, H Erkuş
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (İktisadi ve …, 2020
22020
Birbirini Tamamlayan Yöntemler Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Mamul Yaşam Seyri Maliyetlemesi
İ Aksu, T Oral
İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 6 (12 …, 2017
1*2017
Avrupa ve Birleşmiş Milletler temelindeki anlaşmaların Türkiyedeki cezaevi reformu sürecindeki yeri: Türk yasal sisteminde F-tipi cezaevi uygulamasında ülke içindeki …
T Oral
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
12012
Dijital emek platformlarında algoritmik yönetim ve sendikalar
T Oral
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 11 (1), 170-180, 2024
2024
Problem Çözme Becerisinin Muhasebe Başarısına Etkisi
T Oral
7TH INTERNATIONAL ERCIYES CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 2022
2022
TMS 41’İN UYGULANMASININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
T Oral
MUHASEBE, FINANS VE DENETIM ALANLARINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR 2, 179 -196, 2022
2022
BORÇLANMA MALİYETLERİNİN TMS VE BOBİ FRS AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
T Oral
MUHASEBE VEFİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÜZERİNE GÜNCEL UYGULAMALAR, 99 -112, 2022
2022
Use Of Particle Swarm Optimization in Profit Planning: The Case of an Accommodation Business
T Oral, T Eken, İ Aksu
ADVANCES IN SOCIAL SCIENCES, 375 -397, 2022
2022
İşçilik Giderleri
T Oral
Güncel Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları, 2022
2022
Makine Yenileme Kararlarında Geçerli Maliyet Analizi ile COPRAS Yönteminin Karşılaştırılması
T ORAL, H ERKUŞ
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (1), 209-220, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20