Follow
TOLGA ORAL
TOLGA ORAL
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Sermaye Yapıları İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
T ORAL, E POLAT, ŞİT Ahmet
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 8 (1), 126-141, 2017
172017
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ALGI TUTUM VE BAŞARI DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
İ Aksu, T Oral
Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research, 706-717, 2017
10*2017
Entegre raporlamada içerik analizi
T Oral
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
92018
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H Erkuş, T Oral, S Sever
Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (20), 261-275, 2020
72020
Stratejik maliyet yönetimi açısından genel üretim maliyetleri analizi
T Oral
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
62013
TÜRKİYE’DE MUHASEBE EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
T ORAL
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (11), 2021
42021
Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma
T Oral, H Erkuş
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (5), 265-276, 2019
42019
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarının Karlılık ve Satışlar Üzerine Etkisi
T ORAL, E POLAT
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (3), 1878-1888, 2021
22021
İslami Finansal Kuruluşlar İçin Muhasebe Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının Karşılaştırmalı Olarak Analizi
İ Çemberlitaş, T ORAL, H Erkuş
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (İktisadi ve …, 2020
22020
Muhasebe Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
O Tolga
İşletme 3 (1), 45-56, 2022
12022
Birbirini Tamamlayan Yöntemler Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Mamul Yaşam Seyri Maliyetlemesi
İ Aksu, T Oral
İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 6 (12 …, 2017
1*2017
Problem Çözme Becerisinin Muhasebe Başarısına Etkisi
T Oral
7TH INTERNATIONAL ERCIYES CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 2022
2022
TMS 41’İN UYGULANMASININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
T Oral
MUHASEBE, FINANS VE DENETIM ALANLARINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR 2, 179 -196, 2022
2022
BORÇLANMA MALİYETLERİNİN TMS VE BOBİ FRS AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
T Oral
MUHASEBE VEFİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÜZERİNE GÜNCEL UYGULAMALAR, 99 -112, 2022
2022
Use Of Particle Swarm Optimization in Profit Planning: The Case of an Accommodation Business
T Oral, T Eken, İ Aksu
ADVANCES IN SOCIAL SCIENCES, 375 -397, 2022
2022
İşçilik Giderleri
T Oral
Güncel Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları, 2022
2022
Makine Yenileme Kararlarında Geçerli Maliyet Analizi ile COPRAS Yönteminin Karşılaştırılması
T ORAL, H ERKUŞ
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (1), 209-220, 2022
2022
Muhasebe Meslek Mensuplarının Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi: Elazığ İli Uygulaması
G Karaağaç, T Oral
2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2021
2021
COVID 19 (KORONAVİRÜS) KAYGISININ MUHASEBE DERS BAŞARISINA ETKİSİ
T Oral
PANDEMİ SÜRECİNDE MUHASEBE VE FİNANS, 417 -426, 2021
2021
DIŞ PAYDAŞLARIN ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ VE İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
T ORAL, K ÇATI, S SEVER, İ AKSU
SMART Journal 7 (48), 1737-1758, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20