Guray Kucukkocaoglu
Guray Kucukkocaoglu
baskent.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The firm-specific determinants of corporate capital structure: Evidence from Turkish panel data
G Sayılgan, H Karabacak, G Küçükkocaoğlu
Investment Management and Financial Innovations 3 (3), 125-139, 2006
1742006
Finansal bilgi manipülasyonu: nedenleri, yöntemleri, amaçları, teknikleri, sonuçları ve İmkb şirketleri üzerine ampirik bir çalışma
C Küçüksözen
Sermaye Piyasası Kurulu, 2005
852005
Finansal Bilgi Manipülasyonu: İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
C Küçüksözen, G Küçükkocaoğlu
1st International Accounting Conference on the Way to Convergence, MÖDAV …, 2004
522004
Underpricing in Turkey: a comparison of the IPO methods
G Kucukkocaoglu
International Research Journal of Finance and Economics 13 (1), 162-182, 2008
502008
The detection of earnings manipulation: the three‐phase cutting plane algorithm using mathematical programming
B Dikmen, G Küçükkocaoğlu
Journal of Forecasting 29 (5), 442-466, 2010
492010
Finansal bilgi manipülasyonunun tespitinde yapay sinir ağı modelinin kullanımı
G Küçükkocaoğlu, B BENLİ KESKİN, C Küçüksözen
İ MKB Dergisi 9 (36), 1-30, 2007
412007
Optimal Portföyün Seçimi ve İMKB Ulusal-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
G Küçükkocaoğlu
Active-Bankacılık ve Finans Dergisi 26, 74-91, 2002
312002
Intra-day stock returns and close-end price manipulation in the Istanbul Stock Exchange
G Kucukkocaoglu
Frontiers in Finance and Economics 5 (1), 46-84, 2008
292008
Gerçeğe Aykırı Finansal Tabloların Ortaya Çıkarılması: İMKB Şirketleri Üzerine Amprik Bir Çalışma
G Küçükkocaoğlu, C Küçüksözen
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 160-171, 2005
272005
Closing price manipulation in Borsa Istanbul and the impact of call auction sessions
E Kadıoğlu, G Küçükkocaoğlu, S Kılıç
Borsa Istanbul Review 15 (3), 213-221, 2015
172015
İMKB’DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
G Küçükkocaoğlu, A ALAGÖZ
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (2), 65-86, 2009
162009
Kurumsal Şirket Yönetiminde Finansal Bilginin Rolü
C Küçüksözen, G Küçükkocaoğlu
Muhasebe ve Denetime Bakış 16, 81-103, 2005
162005
İslami Bankalar ve İslami Finans Kurumları Çalışma Notları
G Küçükkocaoğlu
142012
Güçlü Beta Hesaplamaları
G Küçükkocaoğlu, A Kiracı
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 5 (4), 1-12, 2003
112003
How do banks' stock returns respond to monetary policy committee announcements in Turkey? Evidence from traditional versus new monetary policy episodes
G Küçükkocaoğlu, D Ünalmış, İ Ünalmış
Economic Modelling 35, 536-545, 2013
102013
Detecting the manipulation of financial information by using artificial neural network models
G KÜÇÜKKOCAOĞLU, YK Benli, C KÜÇÜKSÖZEN
Istanbul Stock Exchange Review 9 (36), 1997
101997
Kurumsal Şirket Yönetimi’nde Finansal Tabloların Rolü
C Küçüksözen, G Küçükkocaoğlu
Muhasebe ve Denetime Bakış 16, 1-25, 2005
92005
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda gün içi getiri, volatilite ve kapanış fiyatı manipülasyonu
G Küçükkocaoğlu
Sermaye Piyasası Kurulu, 2005
92005
Exchange Rate Exposure of Real Sector Firms in an Emerging Economy
T Erol, A Algüner, G Üçükkocaoğlu
Journal of Finance and Accounting 1 (1), 1-12, 2013
82013
IPO mechanism selection by using Classification and Regression Trees
G Kucukkocaoglu, OS Alp
Quality & Quantity 46 (3), 873-888, 2012
82012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20