Follow
Guray Kucukkocaoglu
Guray Kucukkocaoglu
Verified email at baskent.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The firm-specific determinants of corporate capital structure: Evidence from Turkish panel data
G Sayilgan, H Karabacak, G Kucukkocaoglu
Investment Management and Financial Innovations, 125-139, 2006
2362006
Finansal bilgi manipülasyonu: İMKB şirketleri üzerine ampirik bir çalışma
C Küçüksözen, G Küçükkocaoğlu
1st International Accounting Conference on the Way to Convergence, MÖDAV …, 2004
952004
Finansal bilgi manipülasyonunun tespitinde yapay sinir ağı modelinin kullanımı
G Küçükkocaoğlu, B BENLİ KESKİN, C Küçüksözen
İ MKB Dergisi 9 (36), 1-30, 2007
712007
The detection of earnings manipulation: the three‐phase cutting plane algorithm using mathematical programming
B Dikmen, G Küçükkocaoğlu
Journal of Forecasting 29 (5), 442-466, 2010
692010
Underpricing in Turkey: a comparison of the IPO methods
G Kucukkocaoglu
International Research Journal of Finance and Economics 13 (1), 162-182, 2008
642008
Optimal portföyün seçimi ve İMKB ulusal-30 endeksi üzerine bir uygulama
G Küçükkocaoğlu
Active-Bankacılık ve Finans Dergisi 26, 74-91, 2002
502002
Gerçeğe aykırı finansal tabloların ortaya çıkarılması: imkb şirketleri üzerine amprik bir çalışma
G Küçükkocaoğlu, C Küçüksözen
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 160-171, 2005
492005
İMKB’DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
G Küçükkocaoğlu, A Alagöz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (2), 65-86, 2016
392016
IDENTIFYING THE EFFECTS OF MERGERS AND ACQUISITIONS ON TURKISH BANKS’PERFORMANCES
M Aktaş
Asian Journal of Economic Modelling 6 (3), 235-244, 2018
342018
Intra-day stock returns and close-end price manipulation in the Istanbul Stock Exchange
G Kucukkocaoglu
Frontiers in Finance and Economics 5 (1), 46-84, 2008
302008
KURUMSAL ŞİRKET YÖNETİMİNDE FİNANSALBİLGİNİN ROLÜ
C Küçüksözen, G Küçükkocaoğlu
Muhasebe ve Denetime Bakış, 81-104, 2005
282005
İslami Bankalar ve İslami Finans Kurumları Çalışma Notları
G Küçükkocaoğlu
262012
Closing price manipulation in Borsa Istanbul and the impact of call auction sessions
E Kadıoğlu, G Küçükkocaoğlu, S Kılıç
Borsa Istanbul Review 15 (3), 213-221, 2015
222015
Detecting the manipulation of financial information by using artificial neural network models
G KÜÇÜKKOCAOĞLU, YK Benli, C Küçüksözen
ISE Review 9 (36), 2-27, 1997
201997
Güçlü Beta Hesaplamaları
G Küçükkocaoğlu, A Kiracı
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 5 (4), 1-10, 2003
192003
Kurumsal Şirket Yönetiminde Finansal Tabloların Rolü
C Küçüksözen, G Küçükkocaoğlu
Muhasebe ve Denetime Bakış 16, 1-25, 2005
182005
Bireysel Emeklilik Bağlantılı Konut Finansman Sistemi
G Küçükkocaoğlu
Active–Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl 8, 2006
152006
How do banks' stock returns respond to monetary policy committee announcements in Turkey? Evidence from traditional versus new monetary policy episodes
G Küçükkocaoğlu, D Ünalmış, İ Ünalmış
Economic Modelling 35, 536-545, 2013
142013
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında gün içi getiri, volatilite ve kapanış fiyatı manipülasyonu
G Küçükkocaoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
142005
İslami bankalar ve islami finans kurumları
G Küçükkocaoğlu
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20