Takip et
Aytunga Oğuz
Aytunga Oğuz
dpu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları
A Oğuz
Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (2), 15-28, 2012
1522012
Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları
A Oğuz, N Topkaya
Akademik bakış 14 (1), 23-36, 2008
1512008
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARI
Y Altınkurt, K Yılmaz, A Oğuz
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 31 (2), 1-19, 2012
1302012
The importance of using authentic materials in prospective foreign language teacher training
A Oguz, HO Bahar
Pakistan Journal of social sciences 5 (4), 328-336, 2008
1212008
Öğretmen adaylarına göre ortaöğretim öğretmenlerini temsil eden metaforlar
A Oğuz
Milli Eğitim 38 (182), 36-56, 2009
1082009
Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları
A Oğuz
Değerler Eğitimi Dergisi 9 (22), 139-160, 2011
892011
OKUL DENEYİMİ 1 DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
A Oğuz
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004
852004
INVESTIGATION OF TURKISH TRAINEE TEACHERS'EPISTEMOLOGICAL BELIEFS
A Oğuz
Social Behavior and Personality: an international journal 36 (5), 709-720, 2008
832008
Bilgi Çağında Yüksek Öğretim Programları
A OĞUZ
Milli Eğitim Dergisi,(164), 2004
812004
Öğretmenlerin Eğitim İnançları İle Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişki
A OĞUZ, Y ALTINKURT, K YILMAZ, S HATİPOĞLU
Turkish Journal of Educational Studies 1 (1), 37-78, 2014
722014
Öğretmenlerin eğitim inançları ile meslekî değerleri arasındaki ilişki
N Tunca, S Alkın-Şahin, A Oğuz
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 11-47, 2015
712015
Öğretmenlerin liderlik davranışları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki
K Yılmaz, A Oğuz, Y Altınkurt
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (3), 659-675, 2017
692017
Teacher’s views about supporting learner autonomy Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri
A Oğuz
Journal of Human Sciences 10 (1), 1273-1297, 2013
692013
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI
A Oğuz
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (30), 18-42, 2009
642009
The Relationship Between Metacognitive Skills
A Oguz, N Ataseven
Educational Process: International Journal 5 (1), 54-64, 2016
542016
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIKLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
A Oğuz, DK Kalender
Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2), 170-186, 2018
532018
Türkiye'de öğrenme stilleri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi
N Ataseven, A Oğuz
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 ((3) 22), 192-205, 2015
482015
Kisa azim (sebat) ölçeğinin türkçeye uyarlanmasi: geçerlik ve güvenirlik çalişmasi
H Sarıçam, İ Çelik, A Oğuz
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 5 (2), 2016
452016
Developing a Scale for Learner Autonomy Support.
A Oguz
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (4), 2187-2194, 2013
452013
Öğretmen eğitim programlarında metafor kullanma
A Oğuz
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı 1, 28-30, 2005
432005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20