Follow
betül mete
betül mete
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Estimation of daily dissolved oxygen concentration for river water quality using conventional regression analysis, multivariate adaptive regression splines, and TreeNet techniques
S Nacar, B Mete, A Bayram
Environmental Monitoring and Assessment 192 (12), 1-21, 2020
52020
Çoruh Nehri Yan Kolları Üzerinde Bulunan Hidroelektrik Santrallerin Hidroelektrik Potansiyeli
S Veli, AY Özener, M Betül
Türk Hidrolik Dergisi 1 (1), 1-6, 2017
42017
Yukarı Çoruh Havzasındaki Su Yapılarının Enerji Potansiyeli ve Çevresel Etkileşimi
S Veli, M Betül, AY ÖZENER
Türk Hidrolik Dergisi 1 (1), 7-12, 2017
32017
Günlük çözünmüş oksijen konsantrasyonunun çok değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrileri ile tahmin edilmesi
S Nacar, M Betül, A Bayram
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 25 (3), 1479-1498, 2020
12020
Değirmendere, Yomra ve Galanima akarsu havzalarında (Trabzon) askıda katı madde taşınımının incelenmesi ve değerlendirilmesi
M Betül, OT BAKİ, A BAYRAM
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 12 (3), 803-817, 0
SERA DERESİ HAVZASINDA (TRABZON) ASKIDA KATI MADDE HAREKETİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
M Betül, OT BAKİ, A BAYRAM
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 27 (1), 419-436, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6