Harun Bayer
Harun Bayer
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
ozal.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Big data mining and business intelligence trends
H Bayer, M Aksogan, E Celik, A Kondiloglu
Journal of Asian Business Strategy 7 (1), 23, 2017
102017
Earthquake prediction using seismic bumps with artificial neural networks and support vector machines
E Çelık, M Atalay, H Bayer
2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2014
82014
Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri ile Deprem Tahmininde Sismik Darbelerin Kullanılması
E Çelik, M Atalay, H Bayer
82014
Veri madenciliğinde bir metin madenciliği uygulaması
H Bayer
Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
62011
Information security breaches and precautions on Industry 4.0
A Kondiloglu, H Bayer, E Celik, M Atalay
Технологический аудит и резервы производства 6 (4 (38)), 2017
52017
Micro Field Study Regarding University Students’ Online Shopping Behaviours
H Bayer, M Aksoğan
Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 3 (2), 176-191, 2020
1*2020
Meslek Yüksekokulunda Yapılan Eğitimin Mezunlarının İş Hayatındaki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
M Atalay, H Bayer, E Çelik
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 71-88, 2018
12018
Türkiye’de Lisansüstü Tezlerde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı Üzerine Araştırma Eğilimleri
Türel, K. Y., H Bayer
Turkish Journal of Educational Studies 8 (2), 195-214, 2021
2021
The Example Of A Publıc Unıversıty On Entrepreneurship Tendency
Duman, M. Ç., H Bayer
6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 206, 2020
2020
Kosgeb Girişimcilik Eğitimi Ve Bireysel Girişimcilik Algısı Üzerine Bir Araştırma
H Bayer, Duman, M. Ç.
6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 195, 2020
2020
Bölgesel Kalkınma Sürecinde Mevcut Sanayi ve Teknolojik Düzey Üzerine Bir Araştırma; Malatya İli Örneği
H Bayer, A Gülaçtı
Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, 2020
2020
Stem Eğitimi ve Temel Yönelimler
H Bayer, M Aksoğan
ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019
2019
Gelişen Toplumda Teknoloji Bağımlılığına Bir Bakış
M Aksoğan, H Bayer
ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019
2019
A Research On Current Industrıal And Technologıcal Level In Regıonal Development Process; Sample Of Malatya Provınce
H Bayer, A Gülaçtı
5th international regional development conference, 2019
2019
İletişim fakültesi öğrencilerinin siber güvenlik farkındalığı: İnönü Üniversitesi Örneği
M Aksoğan, H Bayer, O Gülada, E Çelik
The Journal of Kesit Academy, 271-288, 2018
2018
Anlamsal Sosyal Mühendislik Çerçevesinde Saldırı Teknikleri ve Önlemler
H Bayer, M Aksoğan, T Çoban, E Çelik
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress,V. IBANESS …, 2017
2017
Ön Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi-Çevrimdışı Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Becerilerinin Araştırılması
A Kondiloğlu, H Bayer, E Çelik, M Atalay
Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 2017
2017
Modeling of social performance metrics wıth artificial intellıgence techniques
E Çelik, A Kondiloğlu, H Bayer, M Atalay
5th ınternational conference on advanced technology & sciences, ıstanbul …, 2017
2017
Semantic Structure Analysis of Turkish words via Text Mining Model
T COBAN, H BAYER, E CELIK
JOURNAL OF QAFQAZ UNIVERSITY 4 (1), 42-51, 2016
2016
Web İstatistiklerinde Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Kritik Parametre Tespiti
H BAYER, T ÇOBAN
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 5 (4), 23-41, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20