Takip et
Ferhunde Özbay
Ferhunde Özbay
boun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dünden bugüne: aile, kent ve nüfus
F Özbay
İletişim Yayınları, 2015
1722015
Kadınların Ev İçi ve Ev Dışı Uğraşlarındaki Değişme
F Özbay
Ş. Tekeli (der.) Kadın Bakış Açısından 1980ler Türkiye'sinde Kadınlar, 2010
138*2010
Gendered space: A new look at Turkish modernisation
F Ozbay
Gender & history 11 (3), 555-568, 1999
1131999
TÜRKİYE’DE GÖÇ HAREKETLERİ, DEVLET POLİTİKALARI VE DEMOGRAFİK YAPI
F Özbay, B Yücel
Nüfus ve Kalkinma: Göç, Egitim, Demokrasi, Yasam Kalitesi. Haz. Ferhunde …, 2001
76*2001
Evlerde El Kızları: Cariyeler, Evlatlıklar, Gelinler
F Özbay
L. Davidoff -Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet. A. Durakbaşa (yayına …, 2002
652002
The development of studies on women in Turkey
F Özbay
Women, family and social change in Turkey, 1-12, 1990
60*1990
Kırsal kesimde toplumsal ve ekonomik yapı değişmelerinin aile işlevlerine yansıması
F Özbay
Türkiye’de Aile’nin Değişimi: Toplumbilimsel İncelemeler, 1984
571984
Changes in women's activities both inside and outside the home
F Özbay
Women in modern Turkish society, 89-111, 1995
561995
Female Labor in Urban and Rural Settings
F Özbay
Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies 8 …, 1995
51*1995
MIGRANT DOMESTIC WORKERS: A New Public Presence in the Middle East.”
A Moors, R Jureidini, F Özbay, R Sabban
Publics, Politics and Participation: Locating the Public Sphere in the …, 2009
492009
Türkiye'de evlatlık kurumu: köle mi, evlat mı?
F Özbay
Boğaziçi Üniversitesi, 1999
491999
Türkiye’de Kırsal/Kentsel Kesimde Eğitimin Kadınlar Üzerine Etkisi
F Özbay
Türk Toplumunda Kadın, ABADAN-UNAT, N. der.), 191-219, 1979
481979
Kadının statüsü ve doğurganlık
F Özbay
Türkiye'de Kadın Olgusu, 147-165, 1992
401992
Turkey: Changes in birth control practices, 1963 to 1968
F Özbay, FC Shorter
Studies in Family Planning 1 (51), 1-7, 1970
391970
Fremde Töhter in den Hausern:Cariyeler, Evlatlıklar, Gelinler
F Özbay
Verwandtschaft machen: Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und …, 2007
37*2007
Demografik Dönüşüm Sürecinde İktidar, Kadın ve Aile
F Özbay, B Üniversitesi
BAŞKA BİR AİLE ANLAYIŞI MÜMKÜN MÜ?, 106, 2014
362014
Turkiye” de aile ve hane yapısı: dün, bugün, yarın.”
F Özbay
75 Yılda Kadınlar ve Erkekler – Bilanço 98. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu (der …, 1998
33*1998
Akrabalık ve komşuluk ilişkileri
F Özbay
Ankara: TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014
312014
Türkiye'de Kadın ve Çocuk Emeği
F Özbay
Toplum ve Bilim 53, 1991
311991
“Evler, Kadınlar ve Evkadınları”
F ÖZBAY
Diğerlerinin Konut Sorunları. Emine M. Komut (der.) Habitat II Ön Konferansı …, 1996
261996
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20