Follow
Lütfi NOHUTÇU
Lütfi NOHUTÇU
Yüzüncüyıl Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi
Verified email at yyu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yabani Bitkilerin Korunması ve Sürdürülebilirlik
L NOHUTÇU, M TUNÇTÜRK, R TUNÇTÜRK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (2), 142-151, 2019
192019
Safflower (Carthamus tinctorius L.) Response to Cadmium Stress: Morpho-Physiological Traits and Mineral Concentrations
M Tunçtürk, Y Rezaee Danesh, R Tunçtürk, E Oral, S Najafi, L Nohutçu, ...
Life 13 (1), 135, 2023
72023
Bisküvi sanayinde kullanılmak üzere geliştirilen ekmeklik buğday genotiplerinin sulu koşullarda morfolojik ve verim özelliklerinin incelenmesi
L NOHUTÇU, S SOYLU
Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 7 (1), 32-38, 2018
72018
Vermikompostlu ortamda yetiştirilen Calendula officinalis L. bitkisinde tuz stresinin morfolojik ve anatomik gelişim parametreleri üzerindeki etkisi
E ŞELEM, L NOHUTÇU, R TUNÇTÜRK, M TUNÇTÜRK
Journal of the Institute of Science and Technology 11 (4), 3222-3231, 2021
42021
The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria Applications on Some Growth Parameters and Physiological Properties of Marigold (Calendula officinalis L.) Plant Grown under …
E Şelem, L Nohutçu, R Tunçtürk, M Tunçtürk
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 31 (4), 2021
42021
Bazı Allium Türlerinin Morfolojik Ölçümleri, Stoma ve Polen Özellikleri ile Polen Canlılığının Belirlenmesi
E Şelem, L Nohutçu, R Tunçtürk, M Tunçtürk
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 30 (Ek sayı …, 2020
42020
Some Chemical Compounds of Cichorium intybus L. Species Distributed in Van Region
M Tuncturk, R Tuncturk, T Eryigit, L Nohutcu
Journal of Pharmaceutical Research, 83-87, 2018
42018
Uçucu yağların tarımsal hastalık ve zararlılara karşı kullanımı
L Nohutçu, E Şelem, R Tunçtürk, M Tunçtürk
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35 (2), 499-523, 2021
32021
Ağır Metal Stresi (Cd) Altında Yetiştirilen Trigonella foenum-graecum L. Bitkisinin Bazı Büyüme ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi
R Tunçtürk, M Tunçtürk, L Nohutçu
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2), 455-464, 2020
32020
Geleneksel otlu peynirde kullanılan allium türleri
E ŞELEM, L NOHUTÇU, R TUNÇTÜRK, M TUNÇTÜRK
Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 9 (2), 312-326, 2020
32020
Effects of rhizobacteria and algal species on physiological and biochemical parameters in Calendula officinalis L. under different irrigation regimes
E Selem, R Tuncturk, L Nohutcu, M Tuncturk
Journal of Elementology 27 (1), 2022
22022
Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile …
E ŞELEM, L NOHUTÇU, R TUNÇTÜRK, M TUNÇTÜRK
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 31 (4), 886-897, 2021
22021
Effects of lead doses on mineral content and antioxidant capacity of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
M Tuncturk, R Tuncturk, E Oral, L Nohutcu
Journal of Elementology 27 (2), 2022
12022
Investigation of some growth and physiological parameters of Trigonella foenum-graecum L. plant grown under cadmium stress.
R Tunçtürk, M Tunçtürk, L Nohutçu
12020
Tuz stresi Koşullarında Yetiştirilen Çemen (Trigonella foenum graecum L.) Fidelerinde Vermikompost Uygulamalarının Morfolojik ve Fizyolojik Değişimler Üzerindeki Etkileri
R TUNÇTÜRK, M TUNÇTÜRK, R ARMAN, L NOHUTÇU, E ŞELEM
Iğdır Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 1 (2), 42-51, 2023
2023
Effects of Different Sulphur Doses on Nutrient Contents of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Cultivars
R TUNÇTÜRK, L NOHUTÇU, MS Yolci, E ŞELEM, T TOPRAK, ...
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2), 720-728, 2022
2022
FULL TEXTS BOOK
M TUNÇTÜRK
2022
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN FONKSİYONEL KULLANIM ALANLARI, TİCARETİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
R TUNÇTÜRK
2022
Use of essential oils against agricultural diseases and pests.
L Nohutçu, E Şelem, R Tunçtürk, M Tunçtürk
2021
Effect of salt stress on morphological and anatomical growth parameters of Calendula officinalis L. plant grown in vermicompost medium.
E Şelem, L Nohutçu, R Tunçtürk, M Tunçtürk
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20