Nuri Salık
Nuri Salık
Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Verified email at ybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Beşar Esad Dönemi Suriye Dış Politikasında Pragmatizm ve Türkiye-Suriye İlişkilerinin Geleceği
N Salık
Ortadoğu Analiz 3 (35), 20-32, 2011
16*2011
Suriye Politik Kültüründe Tarihsel Pragmatizm, Beşar Esed Dönemi Suriye Dış Politikası ve Türkiye-Suriye İlişkileri
N SALIK
Ortadoğu Stratejik AraĢtırmaları Merkezi(ORSAM), Rapor, 2011
62011
Modern Suriye'de Toplum ve Siyaset: 1946-2000
N Salık
Bağımsızlıktan Arap Baharı'na Suriye: İç ve Dış Politika, 31-65, 2016
3*2016
Uluslararası İlişkilerde" Küçük Devletler" Gelişimi, Tanımı, Dış Politika ve İttifak Davranışları
Ö Tür, N SALIK
Uluslararası İlişkiler/International Relations 14 (53), 3-22, 2017
22017
Beşar Esad’ın Geleceği Ya da Suriye Halkını Tarihsizleştirmek
N Salık
Ortadoğu Analiz 7 (67), 28-30, 2015
22015
Syrian Foreign Policy: From Independence to the Baathist Coup:1946-1963
N Salık
Ankara: Orion Press, 2014
22014
Rethinking State-Society Relations in Syria until 1970: What Does the Center-Periphery Model Tell Us?
N SALIK
Middle Eastern Studies/Ortadogu Etütleri 5 (2), 2014
12014
Sultan II. Abdülhamid Dönemi: Siyaset, İktisat, Dış politika, Kültür, Eğitim
M Bulut, ME Kala, N Salık, M Nar
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019
2019
Baas Rejiminin Patikası: Suriye Krizine Tarihsel Sosyolojik Bir Yaklaşım
N Salık
Suriye: Tarih, Siyaset, Dış Politika, 2018
2018
Osmanlı İdaresi ve Fransız Manda Yönetimi Altında Suriye
MA Okur, N Salık
Bağımsızlıktan Arap Baharına Suriye: İç ve Dış Politika, 1-28, 2016
2016
Bağımsızlıktan Arap Baharı'na Suriye: İç ve Dış Politika
ed., MA Okur, N Salık
Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
2016
Suriye'de Hafız Esad Rejiminin Ortaya Çıkışı Üzerine Bir Değerlendirme
N Salık
Ortadoğu Analiz 7 (66), 6-8, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12