Follow
Ömer K. ÖRÜCÜ
Title
Cited by
Cited by
Year
MaxEnt Modeling for Predicting the Current and Future Potential Geographical Distribution of Quercus libani Olivier
HO Çoban, ÖK Örücü, ES Arslan
Sustainability 12 (7), 2671, 2020
136*2020
An approach for recreation suitability analysis to recreation planning in Gölcük Nature Park
A Gül, ÖK Örücü, Ö Karaca
Environmental management 37 (5), 606-625, 2006
1092006
Investigation and evaluation of stone pine (Pinus pinea L.) current and future potential distribution under climate change in Turkey
A Akyol, ÖK Örücü
Cerne 25, 415-423, 2020
382020
MaxEnt modelling of the potential distribution areas of cultural ecosystem services using social media data and GIS
ES Arslan, ÖK Örücü
Environment, Development and Sustainability 23 (2), 2655-2667, 2021
372021
Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions
ES Arslan, A Akyol, ÖK Örücü, AG Sarıkaya
Regional Environmental Change 20 (3), 107, 2020
312020
The effects of cold storage and drying on essential oil content and composition in oil-bearing rose (Rosa damascena Mill.) flowers
H BAYDAR, S KAZAZ, S ERBAŞ, ÖK ÖRÜCÜ
Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (1), 42-48, 2008
28*2008
Habitat suitability mapping of stone pine (Pinus pinea L.) under the effects of climate change
A Akyol, ÖK Örücü, ES Arslan
Biologia 75, 2175-2187, 2020
232020
Prediction Of Potential And Future Distribution Areas Of Anatolian Chesnut (Castanea Sativa Mill.) By Usıng Maximum Entropy (Maxent) Modeling Depending On Climate Change In Turkey
A Sarıkaya, ÖK Örücü
International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 9 (4), 699-708, 2019
212019
Phoenix theophrasti Gr.’nin iklim değişimine bağlı günümüz ve gelecekteki yayılış alanlarının MaxEnt Modeli ile tahmini ve bitkisel tasarımda kullanımı
ÖK ÖRÜCÜ
Turkish Journal of Forestry 20 (3), 274-283, 2019
20*2019
Effects of climate change on the ecological niche of common hornbeam (Carpinus betulus L.)
D Gülçin, ES Arslan, ÖK Örücü
Ecological Informatics 66, 101478, 2021
172021
Present and Future Potential Distribution of Pinus nigra Arnold. and Pinus sylvestris L. Using MaXent Model.
A Seda, Ö Ömer
International Journal of Ecosystems & Ecology Sciences 9 (4), 2019
172019
İklim değişimi senaryoları ve tür dağılım modeline göre Kızılcık türünün (Cornus mas L.) odun dışı orman ürünleri kapsamında değerlendirilmesi
A Akyol, ÖK Örücü
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 224-233, 2019
152019
The Current and Future Compliance Areas of Kermes Oak (Quercus Coccifera L.) under Climate Change in Turkey
A Babalık, O Sarıkaya, ÖK Örücü
142021
Adenocarpus complicatus (L.) Gay türünün iklim değişkenlerine bağlı günümüz ve gelecekteki yayılış alanlarının tahmini
U Almira, ÖK ÖRÜCÜ
Türkiye Ormancılık Dergisi 21 (4), 498-508, 2020
14*2020
Korunan alanlarda rekreasyon uygunluk analizi ile potansiyel alanların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği)
A Gül, ÖK Örücü, Ö Karaca
Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10, 2005
142005
Otel işletmelerinde mobilya ve oda tasarımı
N Eraslan, ÖK Örücü
Detay Yayıncılık, 2009
102009
Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Açısından Analizi
ÖK Örücü, ES Arslan
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 292-318, 2020
9*2020
Bodrum İlçesinin 1990-2018 yılları Arasındaki Arazi Örtüsü Değişimi
ES Arslan, ÖK Örücü
MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ 1, 181-198, 2019
8*2019
Burdur Gölü ve çevresinde ekosistem üzerindeki çevresel etkiler ve stratejik mekansal çözümler
A Gül, A Yılmaztürk, Ş Caran, Y Ünal, ÖK Örücü, E Berberoğlu
Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9, 2015
82015
Predicting the future distributions of Calomicrus apicalis Demaison, 1891 (Coleoptera: Chrysomelidae) under climate change
İ Şen, O Sarıkaya, ÖK Örücü
Journal of Plant Diseases and Protection 129 (2), 325-337, 2022
72022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20