Ömer K. ÖRÜCÜ
Title
Cited by
Cited by
Year
An approach for recreation suitability analysis to recreation planning in Gölcük Nature Park
A Gül, ÖK Örücü, Ö Karaca
Environmental management 37 (5), 606-625, 2006
812006
Soğukta muhafaza ve kurutmanın yağ gülü çiçeklerinin uçucu yağ içeriği ve bileşimine etkileri
H BAYDAR, S KAZAZ, S ERBAŞ, ÖK ÖRÜCÜ
Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (1), 42-48, 2008
162008
MaxEnt modeling for predicting the current and future potential geographical distribution of Quercus libani Olivier
HO Çoban, ÖK Örücü, ES Arslan
Sustainability 12 (7), 2671, 2020
142020
Investigation and evaluation of stone pine (Pinus pinea L.) current and future potential distribution under climate change in Turkey
A Akyol, ÖK Örücü
Cerne 25, 415-423, 2020
122020
Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions
ES Arslan, A Akyol, ÖK Örücü, AG Sarıkaya
Regional Environmental Change 20 (3), 1-13, 2020
72020
Phoenix theophrasti Gr.’nin iklim değişimine bağlı günümüz ve gelecekteki yayılış alanlarının MaxEnt modeli ile tahmini ve bitkisel tasarımda kullanımı
ÖK ÖRÜCÜ
Turkish Journal of Forestry 20 (3), 274-283, 2019
72019
MaxEnt modelling of the potential distribution areas of cultural ecosystem services using social media data and GIS
ES Arslan, ÖK Örücü
Environment, Development and Sustainability: A Multidisciplinary Approach to …, 2021
62021
İklim değişimi senaryoları ve tür dağılım modeline göre Kızılcık türünün (Cornus mas L.) odun dışı orman ürünleri kapsamında değerlendirilmesi
A AKYOL, ÖK ÖRÜCÜ
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 224-233, 2019
62019
Burdur Gölü ve çevresinde ekosistem üzerindeki çevresel etkiler ve stratejik mekansal çözümler
A Gül, A Yılmaztürk, Ş Caran, Y Ünal, ÖK Örücü, E Berberoğlu
Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9, 2015
62015
Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri
A Gül, K Örücü, Ş Eraslan
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12, 131-140, 2010
62010
Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Açısından Analizi
ÖK Örücü, ES Arslan
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 292-318, 2020
5*2020
Otel işletmelerinde mobilya ve oda tasarımı
N Eraslan, ÖK Örücü
Detay Yayıncılık, 2009
52009
Habitat suitability mapping of stone pine (Pinus pinea L.) under the effects of climate change
A Akyol, ÖK Örücü, ES Arslan
Biologia 75 (12), 2175-2187, 2020
42020
Present and future potential distribution of the Pinus nigra Arnold. and Pinus sylvestris L. using Maxent Model
E Arslan, K Örücü
International Journal of Ecosystems and Ecology Science 9 (4), 787-798, 2019
42019
Investigation of design principles and users demand for hospital gardens: Case study of Egirdir-Turkey
CK Sahin, A Gul, OK Orucu, S Eraslan, S Akten
Journal of Pharmaceutical Research International, 1-9, 2016
42016
Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği
ES ARSLAN, ÖK ÖRÜCÜ
Turkish Journal of Forestry 21 (1), 94-105, 2020
32020
Predıction Of Potential And Future Distribution Areas Of Anatolian Chesnut (Castanea Sativa Mill.) By Usıng Maximum Entropy (Maxent) Modeling Depending On Climate Change In Turkey
A Sarıkaya, ÖK Örücü
International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 9 (4), 699-708, 2019
32019
Prediction of potential and future distribution areas of Anatolian Chesnut (Castanea sativa Mill.) by using maximum entropy (Maxent) modeling depending on climate change in Turkey
AG Sarikaya, OK Orucu
Health & Environment Assoc, 2019
32019
Expectations of graduated landscape architects from their education and training
GÜL Atila, Ö Örücü, Ş Eraslan
Turkish Journal of Forestry 12 (2), 131-140, 2011
32011
Burdur Gölü ve Çevresinin Peyzaj Değerleri Açısından Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi
A KAPLAN, ÖK ÖRÜCÜ
Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 4 (2), 105-121, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20